Kedves Látogató, üdvözöljük a
"Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason"
című pályázat projekt honlapján.

 

Projekt leírás

A projekt helyszíne Békés megyében, a Szarvas, Békésszentandrás közigazgatási területén elhelyezkedő Szarvas-Békésszentandrási holtágrendszer.

A projekt fő célkitűzése „Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason”, az ehhez szükséges beavatkozások elvégzése. Ez a célkitűzés igazodik a pályázati konstrukció céljához, azaz a települések környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzéséhez. A település- és térségfejlesztés érdekében a regionális jellegű vízfolyások, tavak, holtágak, mellékágak esetében kiemelt jelentőségű a vízkárelhárítás biztonságának növelése, fenntartása, a hatékony vízgazdálkodás, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

Rövid távú cél az alábbi 3 projektelem megvalósítása, hosszú távú cél a belvízelvezetés hatékonyságának javítása, a hidraulikai viszonyok és az ökológiai állapot javítása:

  1. A Petőfi utcai mederstabilizáció
  2. Az Anna-ligeti vízkormányzó műtárgy átépítése
  3. Torkolati zsilip, vízszint szabályozó műtárgy rekonstrukciója

Cél továbbá a hatályos jogszabályok előírásainak betartása, az azoknak való megfelelés, mint például az Európai Unió Víz Keretirányelve, vagy a biológiai sokféleségről szóló egyezményt (Convention on Biological Diversity, CBD) kihirdető 1995. évi LXXXI. törvény.

A projekt megvalósulásával a belvíz által elöntött területekről a belvíz elvezetés időtartama lerövidül, a bel- és külterületeken hosszú időre jelentősen javulni fog a belvízelvezetés helyzete, valamint a hidraulikai viszonyok is javulnak. Mindemellett a holtág rekreációs funkciója is javul a vízminőség, illetve a holtág ökológiai állapotának javulása miatt.

A Szarvas-Békésszentandrási holtág – mint egy csaknem 1 000 km2 vízgyűjtő területű belvízbefogadó – vízátvezetési képességének fejlesztése kulcsfontosságú a teljes öblözet védelme érdekében. A belvízvédekezés sikere nagymértékben függ a befogadó kapacitásától, valamint – gravitációs bevezetés esetén – a kialakuló vízszintektől. Ebből kifolyólag a tervezett beruházás javítja a projekt által érintett terület belvízi biztonságát.

A tervezett fejlesztések megvalósulásával a holtágrendszer elsődleges funkciója, a belvízvédelem hatékonyabbá válna, és tovább javulna a holtágrendszer vízellátása, vízforgalma, ezáltal a vízminősége. A tervezett fejlesztések célja az érintett településeket veszélyeztető helyi vízkár és belvizek okozta káresemények kockázatának mérséklése, a további környezeti káresemények kockázatának csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése, továbbá a holtág állóvízi jellegű, szennyezőanyag terhelésének további csökkentése, mennyiségi és minőségi javítása.

 

Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason  -  DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007