MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Európai Mobilitási Hét - Felhívás Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 09.

Tovább...
 
Európai Mobilitási Hét - Véradás Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 09.

Tovább...
 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 09.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérelmére a Szarvas-Békésszentandrási holtág védelme érdekében élőhelyvédelmi beavatkozások megvalósítása kapcsán 83194/2013. iktatási számon indult előzetes vizsgálati eljárás során 2013. szeptember 18. napján 10.00 órakor lakossági közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségének földszinti tárgyalóterme (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.)

Ügyintéző neve: Kopcsákné Lakatos Ildikó             elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.

   tel.: 06-66/362-944/50248. 

A közmeghallgatással kapcsolatos hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján, illetve az engedélyezési dokumentáció a II. emeleti 226. számú irodában ügyfélfogadási időben

2013. szeptember 05. és 18. között.

                                                                                      Szarvasi Polgármesteri Hivatal

                                                                                        Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 09.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a Rózsási Állattenyésztési Kft. kérelmére Csabacsüd 098/14 és 098/15. hrsz-ú Natura 2000 területeken a gyep helyreállítását a 83185-012/2013. iktatószámú határozatával engedélyezte.

Ügyintéző neve: Palatinus István                  elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.

   tel.: 06-66/362-944.  34. iroda

A határozat teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján

2013. szeptember 05. és 20. között.

                                                                                      Szarvasi Polgármesteri Hivatal

                                                                                        Hatósági és Szociális Osztály

 
Pályázati hirdetmény - 109m2-es bérbe adandó kereskedelmi egység Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 02.
No title Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 32. sz. alatti üzlet bérletére
Tovább...
 
Pályázati hirdetmény - 397,61m2-es bérbe adandó helyiség bérletére Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 02.
No title Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatothirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére

 

Tovább...
 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 28.
No title

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önkormányzati Adóhatóság felé a II. féléves adófizetési kötelezettség teljesítésének időpontja 2013. szeptember 16.

A fizetendő összegekről a számlaegyenleg értesítők és – a magánszemélyek, valamint a nem kettős könyvvezetést vezető vállalkozások részére – a befizetési csekkek postázásra kerültek. A kettős könyvvezetést vezető vállalkozásoknak banki átutalással kell teljesíteniük fizetési kötelezettségüket.

Az értesítés a 2013. augusztus 2. napjáig beérkezett és lekönyvelt befizetések figyelembevételével készült, így aki ezen időpont után teljesítette fizetési kötelezettségét az I. félévben postázott csekken, tekintse tárgytalannak értesítésünket.

Kérjük Önöket, hogy banki átutalás esetén a közlemény rovatban csupán az adózó nevét és az azonosító számát (az értesítésen az „Azonosító” sorban a két zárójel között lévő vastagon szedett maximum 5 számjegy) tüntessék fel. Minden adónemnek külön bankszámla száma van (melynek száma az értesítésen az adónem után zárójelben van feltüntetve), ezért egy adónem számlaszámára – adózónként külön-külön – csupán az adott adónemben előírt adót lehet befizetni.

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében banki utalás esetén fentiek figyelembevételével szíveskedjenek fizEtési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni.

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen a Polgármesteri Hivatal II. emelet 219-es irodájában, vagy vezetékes telefonon a 66/311-122 (mellékek: 179, 187, 188), illetve mobiltelefonon a 20/567-4883 számokon és e-mailben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen.

                                   Tisztelettel: Polgármesteri Hivatal Adócsoportja

 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 28.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Földhivatal felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Lestyan Jánost (születési év: 1970., an: Bujtor Anna, utolsó ismert lakcíme: 5540 Szarvas, Néphadsereg u. 44.) figyelmét, hogy a Mitykó Pál bírósági végrehajtó megkeresése alapján 32188/2013. számon indult eljárás során döntést hozott, amely kézbesítése részére meghiúsult.

A határozatot átveheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a Szarvasi Járási Földhivatalban 5540 Szarvas, Deák F. u. 2. szám alatt ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda:  8-15 óra között, kedd, csütörtök és péntek 8-12 óra között) a kifüggesztés időtartama alatt.

A hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2013. augusztus 28. és szeptember 11. között.

                                                                                     Szarvasi Polgármesteri Hivatal

                                                                                      Hatósági és Szociális Osztály

 
Sajtótájékoztató Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 27.

Sajtótájékoztató
2013. augusztus 27.

A város rehabilitációs munkálatok miatt az oktatási intézmények megközelítése az elkövetkezendő 1-2 hónapban a megszokott módon nem lehetséges.

Az önkormányzat megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gyermekek és a szülők biztonságosan eljussanak az oktatási intézményekbe, ill. a bölcsődébe.

Tovább...
 
Hírdetmény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 26.
No title

Szarvas Város Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság értesíti a szomszédos ingatlan tulajdonosait, hogy a Szarvas, Jókai u. 84. számú társasházi ingatlan – 4258/3/A/1-4258/3/A/2. hrsz-ú társasház alrészletet érintő építési engedély nélkül elvégzett nyílásbontásra a fennmaradási és végleges használatbavételi engedélyt I. 7822/5/2013. iktatási számon megadta, továbbá egyidejűleg 240.000,- Ft építésügyi bírság kiszabása iránt intézkedett. 

Ügyintéző: Kun János                  elérhetősége: 5540 Szarvas,  Szabadság u. 25-27. IV. emelet

                                                                    Tel: 66/311-122/149-es mellék

Az érintett ügyfelek a döntés ellen 2013. szeptember 24. napjáig fellebbezéssel élhetnek.                                                                  

A döntés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján

2013. augusztus 24. és szeptember 09. között.

                                                                                     Szarvasi Polgármesteri Hivatal

                                                                                      Hatósági és Szociális Osztály

 
Közlemény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 22.

Tisztelt Projektvezető Úr!

A Deák utcai fák megmaradása/ kivágása kérdéskörben, ahogy aug. 14-én helyszíni szemlénken jeleztem, szakértővel folytattunk konzultációt. Meggyőző indokok alapján a fák kivágását elfogadjuk.

Mérlegeltük:
A fák biztos, erős kötődése a talajhoz  támasztó gyökérzetük mennyiségének lecsökkentése miatt- amely az út kialakításának szükséges feltétele - nem garantálható, és ezt a lakosságra veszélyes helyzetet nem lehet felvállalni. A fák esetleges későbbi kilazulása /kidőlése jelentős rombolást okozna az út állagában, amelynek helyreállítása a város költségvetését terhelné.
Jelen esetben  az új fasor telepítésének költségei a projekt költségkeretéből biztosítandó.

Kérjük, hogy az ültetésre alkalmas sáv maradjon meg, és abba  új fasor telepítése valósuljon meg.
Kérjük, hogy a fafaj kiválasztásának eldöntésébe vonják be egyesületünket.

Szarvas, 2013. augusztus 15.

Üdvözlettel
Dr. Váradi Lászlóné
elnök
Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesület

 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 22.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Mrsán  Józsefet (utolsó ismert lakcíme: 5540 Szarvas, Katona J. u. 20.), hogy hatósági ügyében döntést hozott, amely postai kézbesítése részére meghiúsult.

A döntést átveheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a Járási Munkaügyi Kirendeltségen 5540 Szarvas, Vasút u. 40. szám alatt ügyfélfogadási időben.

A hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2013. augusztus 15. és 29. között.

                                                                                     Szarvasi Polgármesteri Hivatal

                                                                                      Hatósági és Szociális Osztály

 
Közlemény - Rekonstrukciós munkálatok Szarvason Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 16.
No title

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. tájékoztatja Tisztelt Felhasználóit, hogy Szarvason, a  Szabadság utca – Deák Ferenc utca kereszteződésében fekvő  ivóvíz-hálózati csomópont rekonstrukciós munkái miatt 2013. augusztus 21-én, az alábbi helyeken 08:00 – 14:00 között vízhiány illetve nyomáscsökkenés várható, mely lakásokat, üzleteket egyaránt érint.

Szabadság út 4 - 26.

Szabadság út 13 -23.

Deák Ferenc utca 2.

Kossuth tér 3.

Szükségvízellátást az ALFÖLDVÍZ Zrt. a Szarvasi Földhivatal udvarában (5540 Szarvas, Deák Ferenc u. 2.) biztosít az érintett időszakban.

Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy tekintettel a nyári melegre, időben és folyamatosan gondoskodjanak a megfelelő vízellátásukról – írja közleményében a szolgáltató.

 
Pályázati hirdetmény Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 16.
No title

3 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény - 52 m2-es bérbe adandó helyiség Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 16.
No title Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatothirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 28. sz. alatti helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

 

Tovább...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 121 - 135 / 315Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter