MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Értesítés vegyszeres gyomírtásról Nyomtatás E-mail
2016. július 19.
No title
Értesítés vegyszeres gyomírtásról

LETÖLTÉS

 
Kerékpárosbarát Település 2016. díj Nyomtatás E-mail
2016. július 09.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpárosbarát Település 2016. címet adományoz Szarvas város részére.

Tovább...
 
Meghívó - Trianoni megemlékezésre Nyomtatás E-mail
2016. június 02.

„Van egy emlék, egy kép
három színről, ami tiéd,
széles völgyön, folyókon,
ez az ország a te hazád."

Szarvas Város Önkormányzata és a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel meghívja Szarvas polgárait 2016. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Történelmi Országközépen 18 órakor kezdődő Trianoni megemlékezésre.

Program:

· Himnusz, Székely Himnusz
· Köszöntőt mond Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere
· Szavalat: Dósa Zsuzsa színművész
· Hazafias dalcsokor, előadja a Szarvasi Férfikar
· Emlékbeszédet tart: dr. Molitorisz Pál nyugalmazott főügyész, helytörténész
· A Történelmi Egyházak szolgálata
· Koszorúzás
· Szózat

Emlékezzünk együtt a Történelmi Országközépen!

* * *

Szarvas város általános és középiskolái zászlaik alatt vonulnak az ünnepség helyszínére a Történelmi Emlékúton 17.40-kor az Önkormányzati Üdülőtől. Családi, baráti körök, civil egyesületek csatlakozását várjuk a menethez!

 
Kedves és Tisztelt Pedagógusok! Nyomtatás E-mail
2016. június 02.
No title

Engedjék meg, hogy e néhány sorral kívánjak Önöknek boldog ünnepet. Ünnepet, hiszen minden évben egyszer külön is figyelünk Önökre ezen a napon.

„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti – bár ez sem kevés – hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé.”
Gyergyai Albert

Szükség is van erre a figyelemre, hiszen a mindennapjaikban erőfeszítés, kudarc és siker, a legnagyobb feladat a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása és a tudásvágy felébresztése, és saját életük példáján keresztül követésre méltó pozitív példa nyújtása ismétlődik napról-napra.

Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermekre életre szóló hatást gyakorolhat. Munkájuk gyümölcse sokszor évek múlva érik be. Bizonyára minden diáknak van olyan tanára, akire sok év elteltével is szívesen gondol vissza. A remek órákra, kirándulásokra, beszélgetésekre, tanítója szeretetteljes, irányt mutató tanácsaira.

Az Önök munkája a hit a jövőben, hiszen Önök tanítják a jövő nemzedékét és az önök szűrőjén keresztül ismerik meg a világot gyermekeink, akik később országunkat építik majd, s nem mindegy, hogy milyen felnőttekké válnak.

Köszönettel tartozunk mindezért a munkáért, a figyelemért, amit egész évben végeznek!

Hiszem és bízom benne, hogy a bevezetett életpályamodell segít kifejezni a társadalom összességének köszönetét is és segít abban is, hogy a pedagógusok újra arra a társadalmi rangra kerüljenek, amit megérdemelnek.

Még egyszer kívánok Önöknek szép ünnepet, és jó pihenést a közelgő vakációban.

Babák Mihály
polgármester

 
Tájékoztató Nyomtatás E-mail
2016. április 25.
No title

TÁJÉKOZTATÓ

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2016. május 2-től a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban beléptető rendszer működik.

Kérjük, hogy mindenki hozza magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

 

A Hivatalba a Béke u. 1 szám alatti bejáraton lehetbelépni.
A portán kerül sor a regisztrációra.
A regisztrációhoz személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges.
A regisztrációs nyilvántartásba a Hivatalba érkezők neve, személyi igazolvány száma, és lakcíme kerül rögzítésre.
Az adatok rögzítését követően az ügyfelek ügyfélkártyát kapnak, melyet az ügyintézést követően a távozáskor,  a portán kell leadni.
A babakocsival, vagy kerekesszékkel érkezők a regisztrációt követően a Béke u. 1 szám alatti udvari belépési ponton léphetnek be az épületbe.

Szarvas, 2016. április 25.

Dr. Melis János
Jegyző

 
Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság döntésének jóváhagyása Nyomtatás E-mail
2016. április 11.
Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság döntésének jóváhagyása LETÖLTÉS
 
Szarvas Madách utca címjavítása Nyomtatás E-mail
2016. március 31.
No title
Hivatalos feljegyzés

LETÖLTÉS

 
Tájékoztató a központi címregiszter létrehozása kapcsán a lakosságot érintő változásokról Nyomtatás E-mail
2016. március 07.

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét tartalmazó cím-adatbázissal. A központi címregiszter (KCR) létrehozásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatok egyetlen etalon-nyilvántartásban legyenek egyesítve, ezáltal az adatok naprakészebbek és pontosabbak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. A KCR kialakításához kapcsolódó feladatokat a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek elvégzéséről a jegyzőnek 2016. december 31. napjáig kell gondoskodnia.

Tovább...
 
Tájékoztató Nyomtatás E-mail
2016. február 26.
No title


 
Hirdetmény Nyomtatás E-mail
2016. február 19.

Szarvas város belterület 44. sz. főút 5 db jelzőlámpás csomópont végleges forgalomba helyezése - hirdetmény

LETÖLTÉS

Szarvas COOL4U Kft. 2047/A/2 hrsz. épület bővítés és átalakítás építési engedély kérelem - határozat

LETÖLTÉS

 
Tisztelt szarvasiak, Szarvas környékén élők! Nyomtatás E-mail
2016. január 18.

Városunkban egy fiatal család önhibáján kívül nagyon nehéz helyzetbe került. Precskó Sándort és családját olyan egészségkárosodások érték, melyeknek kezelését önerőből sajnos nem tudják már megoldani. Sándornál korábban diagnosztizáltak rákos megbetegedést, a kezelések következtében ő táppénzes állományba került.Már önmagában ez a tény is megrendítette a család helyzetét, hiszen felesége másfél éves kisfiukkal volt otthon.

Sajnos a közelmúltban kisgyermeküknél is daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Ő jelenleg is a szegedi klinikán kapja a kezeléseket. Talán további magyarázat nélkül is belátható, hogy ez a fiatal család segítségre szorul.

Mi szarvasiak annyiszor bizonyítottuk már, hogy baj esetén is összetartó közösség vagyunk, segítjük azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek.

Ez a család most nagyon nehéz helyzetben van.

Az Emberöltő Alapítvány elkülönített a család számára egy számlát. Az oda befolyó összegeket hetente utaljuk a család számára.

Aki teheti, kérjük támogassa a családot, hogy mind a pici gyermek, mind az édesapa azt a kezelést és körülményeket kaphassa, ami leginkább szolgálja gyógyulásukat, hogy ne az anyagiakon múljon a gyógyulás.

A felajánlott összegeket az alábbi elkülönített számlára lehet átutalni, vagy a Kereskedelmi és Hitelbank bármely bankfiókjában ( a szarvasiban is ) befizetni:

K&H Bank
Számla tulajdonosának neve: Emberöltő Alapítvány
Számlaszám: 10408131-49565153-55491062
Megjegyzés: Precskó család

Emberöltő Alapítvány

 
HIRDETMÉNY A 2015/2016. ÉVI SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL Nyomtatás E-mail
2015. december 29.
No title

Szarvas Város Önkormányzata a 2016. évben is meghirdeti a Szociális Földprogramban való részvétel lehetőségét. A Képviselő- testület 1/2012. (I.15.) önkormányzati rendelete szerint az a személy jogosult szociális földprogramban való részvételre, aki:

  • Legalább egy éve szarvasi lakóhellyel rendelkezik,
  • A háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
  • Nyilatkozatban vállalja, hogy a megtermesztett takarmánynövényt saját állatai etetésére fogja használni.

A támogatásra nem jogosult az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységben személyesen közreműködő tagja.

A támogatott személy köteles a támogatási szerződésben foglaltak szerint az adott földterületen munkavégzéssel személyesen közreműködni, valamint a tevékenység végzéséhezz szükséges térítésmentes képzésben az Önkormányzat által meghatározottak szerint részt venni. Az elvégzett munkáért terményt kap a támogatott, melyet saját állatai etetésére használhat fel.

A támogatási kérelmet a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1. sz.) földszint 9. irodájában beszerezhető vagy Szarvas város honlapjáról (www.szarvas.hu) letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.

Benyújtási határidő: 2016. február 28.

Kérelem nyomtatvány

LETÖLTÉS

 
Kedves Szarvasiak! Nyomtatás E-mail
2015. december 07.

A karácsony eljövetelét jelző negyedik gyertya meggyújtása mindig közösségi élmény városunkban.
A december 20-i gyertyagyújtás most még különlegesebb lesz, úgy mint az elmúlt évben, idén is egy jótékony cselekedet is emeli az ünnep fényét. A gyertyagyújtást követően közös étkezésre hívjuk Önöket.
A Kossuth téren vadpörkölttel kedveskedünk a szarvasiaknak - Önöknek.
Aki nem tudja, vagy nem akarja a helyszínen elfogyasztani a finom vacsorát, haza is viheti. Nem csak a rászorulókat várjuk, hanem minden szarvasit, hogy beszélgessünk, tervezgessünk, osszuk meg gondolatainkat az asztal körül.

Az ételosztás a következő felajánlásokkal és összefogással valósulhatott meg:

  • Táncsics Vadásztársaság Biohungaricum Kft
  • Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.
  • Turul Kisvendéglő
  • Nagy Ferenc
  • Kovács József

Találkozzunk 2015. december 20-án, vasárnap 16. 00 órakor a Kossuth téren a közös gyertyagyújtás után.

Szarvas Város Önkormányzata nevében:

                                                                 Babák Mihály
                                                               
 polgármester

 
Közlemény Nyomtatás E-mail
2015. december 01.
No title

Közlemény

Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút Egyesület egészségesek és betegek részére információs központot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat meggyorsítása
érdekében. Az adatbázisokon kívül személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

 
 
Sajtóközlemény Nyomtatás E-mail
2015. november 27.
Példát mutató Békés megyei vállalatok

LETÖLTÉS

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Eredmények 31 - 45 / 315Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter