MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Változások az okmányirodai eljárásokban 2012.január 01-től Nyomtatás E-mail
2012. január 17.

 1.)Egyéni vállalkozói ügyintézést érintő változások

 

A Magyar Közlöny 2011. évi 164. számában, 2011. december 30-án kihirdetésre került a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, továbbá az ezekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVII. törvény, amely többek között az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényt (a továbbiakban: Evectv.) is módosította.

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az ügyintézést érintő legfontosabb információkat.

 • Az ügyfelek szempontjából a legfontosabb változás, hogy ezentúl a tevékenység bejelentését, valamint a megszüntetését is lehet személyesen intézni, országos illetékességgel, bármelyik okmányirodában (Evectv. 3/A. § (2) bekezdés a) pontja).

A megszüntetés személyes bejelentése esetében ugyanakkor fontos kiemelni, hogy nem kötelező ügyfélkapu létrehozása az ügyfélkapuval nem rendelkező bejelentő számára, míg a tevékenység személyes bejelentése esetében továbbra is kötelező az ügyfélkapu létesítése (Evectv. 3/A. § (2) bekezdés b) pontja.).

 • Továbbra is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhető a tevékenység szüneteltetése, illetve a szüneteltetett tevékenység folytatásának bejelentése, továbbá az adatváltozások bejelentésére is csak ilyen úton van mód (Evectv. 4. § (3) bekezdés).

 • Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdő napja a bejelentést követő nap.

 • Szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

 • Tevékenység megszüntetése a bejelentés napjával lehetséges.

Ezekben az esetekben az űrlapokon nincs lehetőség időpont megjelölésére, hanem csak a megfelelő adatmezőben lehet majd x-szel jelölni.

 • 2012. január 01. napjától új nyomtatványok kerültek kiadásra, hatályba léptetve.

Az új nyomtatvány száma módosítás, szüneteltetés, megszüntetés esetén: ev_a_1201, a tevékenység megkezdésének bejelentése esetén: ev_b_1201 (letölthető a www.nyilvantarto.hu oldalról).

A továbbiakban csak az új nyomtatványokon beérkező kérelmeket tudjuk feldolgozni, a hatálytalan nyomtatványt beküldők részére minden esetben hibajelentést küldünk vissza a bejelentő ügyfélkapus tárhelyére!

 • Az űrlapok megfelelő helyein új figyelmeztetések is elhelyezésre kerültek:

a) az adatváltozási űrlapcsomag érintett betétlapjain az alábbi üzenet került elhelyezésre:

„A bejelentést megelőző 15 napnál korábbi időpont megjelölése az űrlap nem megfelelő kitöltésének minősül, melyről a bejelentő hibaüzenet formájában kap visszajelzést ügyfélkapujába az űrlapot feldolgozó hatóságtól. Ebben az esetben csak egy új, a jogszabályi feltételeknek megfelelő bejelentés megtételével orvosolható a hiányosság.”

b) az Evectv. 16.§-át kiegészítő (5) bekezdés több helyütt szerepel figyelmeztetésként:

„Kizárólag olyan tevékenység jelenthető be, melynek gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásokat a bejelentő teljesítette!

Amennyiben a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályi előírásoknak az egyéni vállalkozó már nem felel meg, köteles ezt haladéktalanul - adatváltozás formájában - bejelenteni!”

c) Az elektronikus űrlapok több helyütt tartalmazzák a hibaüzenetek figyelemmel kísérése érdekében az alábbi figyelemfelhívást:

„Kérjük, hogy lehetőség szerint folyamatosan ellenőrizze ügyfélkapus tárhelyét az esetlegesen oda továbbított hibaüzenetben felsorolt hiányosságok mielőbbi orvoslása érdekében!”

Kérjük, hogy a minél kevesebb hibajelentés és az ügyintézés gördülékennyé tétele érdekében a nyomtatványok kitöltésekor az űrlapokon szereplő összes figyelmeztető felhívást vegyék figyelembe, valamint a kérelmek beküldésekor a fenti módosítások figyelembe vételével járjanak el!

2.)Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Változik a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának igénylése, illetve meghosszabbítása az érvényességi idő lejárata miatt. A 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti (az eddig kiadott 7 pontos) orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére vagy meghosszabbítására csak 2012. június 30-ig használható fel.
Az igazolvány meghosszabbítása csak az érvényességi idő lejáratát megelőző 30 napon belül igényelhető.

2012. január 01. napjától hatályos jogszabály szerint a mozgásában korlátozott személy új parkolási igazolványának igényléséhez a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény, vagy szakhatósági állásfoglalás fogadható el. A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikusan kell előterjeszteni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező házi orvosa által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt.

3.) Gépjármű ügyintézés

 • A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban kifejezett - teljesítménye és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni. Erről részletesen itt olvashat.

   

 • A jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (adás-vételi)kötelező tartalmi eleme lett 2012. január 1-jétől a jármű birtokba vételekor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték, azaz a kilométeróra állása.

4.) Útlevél ügyintézés

A soron kívüli eljárás, a sürgősségi eljárás és az azonnali eljárás igazgatási szolgáltatási pótdíja :

 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, (de még érvényes) továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 19.000.- Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.

 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 29.000.- Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében három napon belül kiállítja.

 • Magánútlevél és második magánútlevél, valamint az elveszett, megsemmisült, továbbá a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja : 39.000.- Ft, melyet a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni.Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint második magánútlevelet azonnali eljárásban a kérelem benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja.

A magánútlevél és második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelem kizárólag a KEKKH Központi Okmányiroda 1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112. nyújtható be.

A sürgősségi valamint azonnali eljárásban igénylet útlevél átvétele kizárólag a KEK KH Központi Okmányirodában (1133 Budapest, Visegrádi utca 110-112.) lehetséges!

 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)2012.január 1-i módosításával változnak az egyes illetékek.

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – az Itv mellékletében felsorolt esetek kivételével – az általános tételű eljárási illeték összege 2012. január-1-től (2.200 Ft-ról)3000.-Ft-ra emelkedik.

Bankkártyás fizetés:

Az okmányirodai ügyek személyes intézésekor lehetőség van bankkártyával befizetni az eljárási költséget. További előny, hogy az okmányirodai bankkártyás fizetés nem számít készpénzfelvételnek, a tranzakció költsége nem az ügyfelet terheli.

 

Szarvas, 2012. január 17.

                                                                        Városi Polgármesteri Hivatal
                                                           Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter