MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Pályázati hirdetmény - 52 m2-es bérbe adandó helyiség Nyomtatás E-mail
2013. augusztus 16.
No title Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatothirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 28. sz. alatti helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

  No title

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

            - helye:                       Szarvas, Szabadság utca 28

            - alapterülete:            52 m2

            - rendeltetése:            raktár

            - közmű:                     nincs

            - egyéb felszereltség: nincs

2, A bérleményt raktár célra lehet hasznosítani.

3, A bérleti szerződés időtartama 5 év,  a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 1 hónap határidővel írásban felmondhatja.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (raktározás) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze, ezen költségek viselése a leendő bérlőt terhelik. A bérbeadó kiköti, hogy bérbeszámításra nincs lehetőség.

5, A bérlemény minimális bérleti díja 10.000, - Ft/hó + ÁFA. A bérleti díj minden évben a KSH által közölt hivatalos inflációs rátával automatikusan növekszik.

6, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója (jogi személy esetén elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma, statisztikai számjele, képviselőjének neve),

a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 5. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál,

a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését,

nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

7, Az ingatlan bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2013. szeptember hó 16. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (119-es iroda)

A zárt borítékon

Pályázat a Szarvas, Szabadság utca 28. szám alatti raktárhelyiség bérbevételére.

A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

8, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

9. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

10, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (119-es iroda, Tóth Sándor és/vagy Nagy Lívia gazdasági ügyintézőktől), a helyiség megtekinthető előzetes egyeztetés alapján.                                                              

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter