MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Pályázati hirdetmény - 397,61m2-es bérbe adandó helyiség bérletére Nyomtatás E-mail
2013. november 29.
No title Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz. No title

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

            - helye:                                   Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)

            - alapterülete:            földszint: 300,7 m2

                                                               galéria: 96,91 m2

            - közművesítése:         összközműves

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

4, A bérlő a bérleményben alapvető szerkezeti változtatásokat nem, átalakításokat csak a bérbeadó írásos hozzájárulásával végezhet. A nyertes pályázó nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget a pályázatban megjelölt használatnak (tevékenységnek) megfelelő módon kialakítsa, felszerelje, illetve berendezze.

5. A bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése a bérlő feladata és költsége.

6. A nyertes pályázó (leendő bérlő) köteles gondoskodni:

a.) a bérleményben tartott vagyontárgyak őrzéséről,

b.) a bérleményben tartott vagyontárgyak biztosításáról, a végzett tevékenység felelősségbiztosításáról,

c.) a helyiség jó gazda gondosságával történő kezeléséről (burkolatok, nyílászárók, kapcsolódó műszaki gép- berendezések),

d.) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,

e.) a kizárólagosan használt helyiségek és területek tisztításáról a  szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze.

7, A bérlemény minimális bérleti díja:

                        Teljes bérleti díj teljes:                       földszint bruttó 710-Ft/m2/hó

                                                                       galéria bruttó 355-Ft/m2/hó

parkoló bruttó 1200-Ft/db/hó (1 db parkoló használata térítésmentes)

                        Bérleti díj kedvezmény az első kettő évre: a teljes bérleti díj 50 %-a.

A fenti bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi és egyéb szolgáltatások díjait ( víz, villany, gáz, szemétszállítás stb.).

8. A nyertes pályázónak a bérleti szerződés megkötését megelőzően a teljes bérleti díj 1,5 szeresének megfelelő összegű kauciót kell megfizetnie a bérbeadó részére. A kauciót a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelések kielégítésére használhatja fel, továbbá a bérlő által az ingatlanban okozott kár megtérítésére nyújt fedezetet. Amennyiben a kaució összege nem kerül felhasználásra, akkor a bérleti jogviszony megszűnése esetén az a bérlőnek visszajár.

9, Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója (jogi személy esetén elnevezése, székhelye, cégjegyzékszáma vagy bírósági nyilvántartásba vételi száma, statisztikai számjele, képviselőjének neve),

a pályázó által ajánlott bérleti díjat, amely nem lehet kevesebb a 7. pontban meghatározott minimum bérleti díjnál (a pályázatban a kedvezményekkel nem csökkentett ajánlott bérleti díjat kérjük feltüntetni),

bérelni kívánt parkolók számát (1 db parkoló használatának díját a helyiség bérleti díja tartalmazza) a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését, annak rövid ismertetését, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

10, A helyiség bérbevételére vonatkozó pályázatokat 2013. december hó 31. napjának 10.00 órájáig személyesen, írásban, zárt borítékban kell benyújtani a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályához. (119-es iroda)

A zárt borítékon

Pályázat a Szarvas, Orosházi u. 8.  szám alatti 397,61 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.

A bontási ülésig felbontani TILOS”

feliratokat kell feltüntetni.

11, A pályázatok bontása a beérkezési határidőt követő Gazdasági és Pénzügyi Bizottság soron következő rendes ülése, majd ezt követően a bizottság javaslatot tesz a bérlő személyére a Képviselő-testület felé.

12. A bérbeadó a prioritási szempontokat figyelembe véve azzal a pályázóval köt bérleti szerződést, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. Azonos ajánlat esetén, az azonos ajánlatot tevő pályázók között a felbontástól számított 8. napon belül ártárgyalás kerül megrendezésre, melyet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság bonyolít.

13, A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán kérhető (119-es iroda, Tóth Sándor és/vagy Nagy Lívia gazdasági ügyintézőktől, tel.: 66/311-122/174.) A helyiség megtekinthető, az inkubátorház kezelőjével a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-vel (5540-Szarvas, Ipartelep utca 2.) történt egyeztetést követően. (A Kft-t képviseli: Fábri Zoltán ágazatvezető 06/20/6615833.)

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter