MenüPowered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Tisztelt Érintett Lakosok! Nyomtatás E-mail
2014. január 15.

Tisztelt Érintett Lakosok!

Az Országgyűlés 2012. novemberében elfogadta a 2012. évi CLXVII. törvényt az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról.

A törvény önkormányzatokat érintő rendelkezése, hogy a közterület, illetve közintézmény nem viselheti

 • a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy
 • b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a - Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalására tekintettel - 2013. december 19-i, valamint 2014. január 8-i ülésein döntött az alábbi utcanévváltozásokról:

 • Arató Pál utca új elnevezése: Arató utca,
 • Bagi János utca új elnevezése: Liliom utca (a házszámpontosítások átvezetésével együtt) az alábbiak szerint:
 • Bartók Béla utca 4. szám 2014. január 15-től Liliom utca 2. számra változik,
 • Bagi János utca 8. szám 2014. január 15-től Liliom utca 4. számra változik,
 • Bagi János utca 14. szám 2014. január 15-től Liliom utca 6. számra változik,
 • Bagi János utca 18. szám 2014. január 15-től Liliom utca 8. számra változik,
 • Bagi János utca 20. szám 2014. január 15-től Liliom utca 10. számra változik,
 • Bagi János utca 22. szám 2014. január 15-től Liliom utca 12. számra változik,
 • Bagi János utca 24. szám 2014. január 15-től Liliom utca 14. számra változik,
 • Bagi János utca 26. szám 2014. január 15-től Liliom utca 16. számra változik,
 • Bagi János utca 30. szám 2014. január 15-től Liliom utca 18. számra változik,
 • Bagi János utca 32. szám 2014. január 15-től Liliom utca 20. és 20/A. számokra változik,
 • Bagi János utca 34. szám 2014. január 15-től Liliom utca 22. és 22/A. számokra változik,
 • Bagi János utca 36. szám 2014. január 15-től Liliom utca 24. és 24/A. számokra változik,
 • Bagi János utca 38. szám 2014. január 15-től Liliom utca 26. számra változik,
 • Bagi János utca 42. szám 2014. január 15-től Liliom utca 28. és 28/A. számokra változik,
 • Bagi János utca 50. szám 2014. január 15-től Liliom utca 30. számra változik.
 • Medvegy János utca új elnevezése: Kristóffy György utca,
 • Janecskó Pál utca új elnevezése: Budai Nagy Antal utca (annak folytatásaként, a házszámpontosítások átvezetésével együtt) az alábbiak szerint:
 • Janecskó Pál utca 1. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 17. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 2. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 16. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 3. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 19. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 3/1. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 21. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 4. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 18. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 5/1. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 23. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 6. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 20. számra változik,
 • Janecskó Pál utca 8. szám 2014. január 15-től Budai Nagy Antal utca 22. számra változik.

A házszámpontosításokat tartalmazó hatósági bizonyítványokat a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hivatalból, díjmentesen kiállítja és megküldi az érintett lakosok, valamint a Szarvasi Járási Földhivatal részére.

A Képviselő-testület a döntés végrehajtásának határidejét 2014. január 15. napjában határozta meg.

1. Tájékoztatni szeretnénk egyúttal az érintett lakosokat, hogy a változások átvezetése érdekében 2014. január 15. napját követően szíveskedjenek ügyfélfogadási időben felkeresni a Szarvasi Járási Hivatal Okmányirodáját (Szarvas, Szabadság út 25-27.) ahol elvégzik a lakcímkártyák cseréjét, valamint a régi típusú személyi igazolványokból törlésre kerül a korábbi lakcím és ezekben az esetekben is lakcímkártya kerül kiadásra.

Az új lakcímkártyákat a Járási Hivatal postai úton küldi ki az érintettek részére.

A forgalmi engedélyek esetében pedig az új lakcímkártya átvételét követő tizenöt napon belül az okmányirodát felkeresve az ügyfélnek át kell vezetnie a változásokat.

Fontos, hogy a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatala a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hivatalos értesítésének birtokában elvégzi az ingatlan címének szükséges átvezetését az ingatlan-nyilvántartásban, azonban az ingatlan-tulajdonos lakcímváltozásának átvezetését magának a tulajdonosnak kell kezdeményeznie a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és a lakcímkártyájuk bemutatásával a Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál, illetve lehetőség nyílik a Szarvasi Járási Hivatal Okmányirodájában is leadni az említett nyomtatványt - a még meg nem kapott új - lakcímkártya személyes átvétele esetén.

2. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket arról is, hogy a regisztrált álláskeresők a lakcímváltozásukat személyesen (lakcímkártyájuk bemutatásával) jelenthetik be az illetékes munkaügyi kirendeltségen.

A változások - fent említett okokból történő - átvezetése díj- és illetékmentes!

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosokat, hogy a Szarvasi Polgármesteri Hivatal az utcanévváltozásokról 2014. január 15. napjáig hivatalosan kiértesíti az alábbi szerveket is:

 • Békés Megyei Kormányhivatal (ezen belül a Szarvasi Járási Hivatal és az egyes szakigazgatási szervek, pl.: Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, Munkaügyi Központ, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság),
 • Nemzeti- Adó- és Vámhivatal,
 • Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
 • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
 • Szarvasi Rendőrkapitányság,
 • Magyar Államkincstár.

A fent említett hivatalos szervek, hatóságok esetében célszerű telefonon, személyesen, vagy e-mail útján érdeklődni az adatváltozás átvezetéséhez szükséges - esetleges - egyéb teendőkről.

Értesítjük továbbá a Tisztelt Lakosokat arról is, hogy hivatalunk az utcanévváltozásokról 2014. január 15. napjáig hivatalosan tájékoztatja az alábbi szolgáltatókat is:

 • E-ON Hungária Zrt.
 • Alföldvíz Zrt.
 • Szarvasi Informatikai Kft.
 • Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
 • Antenna Hungária Zrt. MinDig TV Extra szolgáltatás
 • DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
 • GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.,
 • Magyar Telekom Nyrt.
 • Invitel Zrt.,
 • Telenor Magyarország Zrt.
 • Vodafone Magyarország Zrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • K&H Bank Zrt.
 • Raiffeisen Bank Zrt.
 • Erste Bank Hungary Zrt.
 • Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet,
 • Magyar Posta Zrt.,

A fenti szolgáltatók esetében ugyanakkor előfordulhat, hogy az egyes szerződések módosításához személyes közreműködés is szükséges, így azt javasoljuk, hogy érdeklődjenek (telefonon, személyesen, e-mail útján) az egyes szolgáltatóknál az esetleges teendőkkel kapcsolatban.

3. Képviselő-testület egyéb, formális (telekkönyvi átvezetést nem igénylő) döntéseket is hozott melyek a következők:

- szarvasi belterületi 5320/1. hrsz. alatti Erzsébet-liget északi bejáratától a Város Sporttelepig tartó gyalogos sétány a jövőben a Székely László sétány elnevezést viseli,

- a szarvas belterület 5320/1. hrsz. alatti Erzsébet-ligetben a gyalogos fahídtól Liget Hotelig tartó gyalogos sétány a jövőben a Ruzicskay sétány elnevezést viseli,

- a szarvas belterület 5304 hrsz. alatti Szarvasi Vízi Színházat a szarvas belterület 5320/1. hrsz. alatti Erzsébet-ligettel összekötő a gyalogos fahíd a jövőben az Erzsébet híd elnevezést viseli,

- a szarvas belterület 778 hrsz. alatti közterület a jövőben a Pepi sétány elnevezést viseli,

- a szarvas belterület 1405 hrsz. alatti közterület Szabadság út és Evangélikus Ótemplom közötti, - előterjesztéshez mellékelt tervezeten feltüntetett - szakasza a jövőben a Templom tér elnevezést viseli, oly módon, hogy a tér kialakítása nem jár az érintett közterület korábbi rendeltetésének megváltoztatásával,

- a szarvas belterület 4139 hrsz. alatti Dr. Melich János utca, és a 4119 hrsz. alatti Liszt Ferenc utca által határolt - fásított - terület a jövőben a Hársfa liget elnevezést viseli,

- a szarvas belterület 5310 hrsz. alatti közterület – Tessedik szobor környéke - a jövőben a Tessedik tér elnevezést viseli, oly módon, hogy a tér kialakítása nem jár az érintett közterület korábbi rendeltetésének megváltoztatásával, melyhez kapcsolódóan Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kezdeményezi a Magyar Államnál a szarvasi belterületi 5310 hrsz. alatti terület megosztását akként, hogy a Tessedik szobor környéke és a mellette található parkoló és parkosított terület Szarvas Város Önkormányzata tulajdonába kerüljön,

- a szarvas belterület 815 hrsz. alatti közterület - a történelmi Magyarország mértani közepe - része a jövőben a Trianon tér elnevezést viseli, oly módon, hogy a tér kialakítása nem jár az érintett közterület korábbi rendeltetésének megváltoztatásával,

- a Szarvast Gyomaendrőd településsel összekötő 443 sz. út 44 sz. főúttól tól Érparti szőlőkig tartó szakasza a jövőben a Nyíregyházi út elnevezést viseli.

Szarvas, 2014. január 10.

Tisztelettel:

Dr. Melis János s.k.
jegyző

 
< Előző   Következő >Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter