Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 7:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok
Szarvasi Víziszínház

Helyi linkek

 Hatályos rendeletek Nyomtatás E-mail

Rendelet száma

Cím

Fájl

Letölthetőség

Utolsó módosítás

6/1991.(V.13.)

A közterületek elnevezéséről

LETÖLTÉS

34/2003.(XII.19.)

8/1991.(VII.08.)

A motorcsónak közlekedés szabályairól

LETÖLTÉS

16/2012.(V.18.)

11/1992.(V.10.)

Az út- és járdaépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről

LETÖLTÉS

41/2003.(XII.19.)

12/1992.(V.04.)

A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

LETÖLTÉS

21/2005.(IX.30.)

25/1995.(IX.20.)

Külterületi ivóvízvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

LETÖLTÉS

42/2003.(XII.19.)

1/1998.(II.19.)

A választásokkal kapcsolatos plakátok elhelyezéséről

LETÖLTÉS

16/2012.(V.18.)

1/1999.
(I. 29.)

Az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába) való bekerülés feltételeiről

LETÖLTÉS

8/2002.(IV.19.)

8/1999.(IV.01.)

Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

LETÖLTÉS

20/2005.(IX.30.)

18/1999.(VI.24.)

A középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

LETÖLTÉS

28/2003.(XI.21.)

23/1999.(VIII.26.)

Az 1999. évi belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

LETÖLTÉS

25/1999.(X.28.)

1/2000.
(I.6.)

Az Államalapítás ezredik évfordulójáról

LETÖLTÉS

-

9/2000.(III.22.)

A közművelődésről

LETÖLTÉS

23/2016.(X.21.)

24/2000.(VIII.24)

A 2000. évi belvíz sújtotta lakóépületek újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

LETÖLTÉS

33/2000.(X.19.)

38/2000.(XI.16.)

A környezetvédelemről

LETÖLTÉS

21/2014.
(IX. 19.)

52/2000.(XII.14.)

A felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról

LETÖLTÉS

18/2010. (XI.19.)

11/2001.(VII.16.)

A helyi támogatásokról szóló többször módosított 4/1998.(III.25.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

15/2001.(IX.20.)

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól

LETÖLTÉS

26/2003.(XI. 21.)

18/2001. (XI.22.)

Az utcanév- és házszámtáblák kihelyezéséről

LETÖLTÉS

16/2012.(V.18.)

13/2002.(VI.21.)

Szarvas Város Napjáról

LETÖLTÉS

-

17/2002. (VIII.16.)

A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról

LETÖLTÉS

15/2013.(VIII.16.)

20/2003.(X.17.)

A közterület, rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról

LETÖLTÉS

24/2017. (X.20.)

39/2003. (XII.19.)

Az ifjúságról

LETÖLTÉS

-

48/2003.(XII.19.)

a Gépjárműadóról szóló, többször módosított 28/1997.(XII.10.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

1/2004.(I.23.)

A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

LETÖLTÉS

10/2016.(IV.22.)

6/2004.(II.20.)

A helyi építésügyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

11/2004. (III.19.)

A sportról

LETÖLTÉS

5/2017. (II.17.)

13/2004. (III. 19.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

LETÖLTÉS

16/2012.(V.18.)

19/2004. (V.21.)

A közbeszerzési eljárások lefolytatásáról és felelősségi rendjéről szóló 4/2003. (II.21.) ör. hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

21/2004. (VI. 25.)

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről

LETÖLTÉS

7/2015.(IV.24.)

36/2004.(XII.17.)

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló, többször módosított 15/1995.(IV.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

6/2005.(IV.22.)

A 2004. évi költségvetésről szóló 4/2004.(II.20.) VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LETÖLTÉS

16/2006.(IV.28.)

7/2005. (IV.21.)

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

LETÖLTÉS

12/2017.
(V. 19.)

10/2005. (VI.24.)

Az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

LETÖLTÉS

-

31/2005. (XII. 16.)

A vállalkozók kommunális adójáról szóló 32/2004. (XII. 17.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

4/2006. (I.20.)

A távhőszolgáltatásról

LETÖLTÉS

25/2012. (XI.23.)

15/2006.(IV.28.)

A 2005. évi költségvetésről szóló 1/2005.(II.18.) VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LETÖLTÉS

-

19/2006. (V.19.)

A Helyi Építési Szabályzatról

LETÖLTÉS

16/2017.
(VI. 16.)

34/2006. (XI. 24.)

A térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról

LETÖLTÉS

22/2008. (VIII.29.)

12/2007.(IV.27.)

A 2006. évi költségvetésről szóló 5/2006.(II.17.) VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LETÖLTÉS

-

9/2008.(IV.25.)

A 2007. évi költségvetésről szóló 3/2007.(II.23.) VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LETÖLTÉS

-

27/2008. (X.17.)

A családi eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatás díjtételeinek megállapításáról szóló 36/2006. (XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

43/2008. (XII. 19.)

A Luxusadóról szóló 11/2006. (III. 31.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

9/2009.
(IV.24.)

A  9/2009.(IV.24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet VÉGREHAJTÁSÁRÓL

LETÖLTÉS

-

12/2009.
(V.22.)

Vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló 32/2006. (XI.24.) rendelet hatályon kívül helyezése

LETÖLTÉS

-

15/2009.
(VI.19.)

Az Európai Parlament és Tanács - belső piaci szolgáltatásokról szóló - 2006/123 EK irányelve által érintett, egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról

LETÖLTÉS

-

25/2009.
(IX.25.)

A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

LETÖLTÉS

-

30/2009.
(X.16.)

A 43/2003. (XII.19.) számú rendelettel módosított az önkormányzati tulajdonú üzemelő gázvezetékekre történő utólagos csatlakozás feltételeiről szóló 24/1997.(XI.26.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

35/2009.
(XI.20.)

Szarvas Város helyi építészeti örökségének védelméről

LETÖLTÉS

13/2010. (IX. 24.)

36/2009.
(XI.20.)

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló – 23/2005. (X 28.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

37/2009.
(XI.20.)

Szarvas Város címeréről és zászlajáról

LETÖLTÉS

16/2012.(V.18.)

40/2009.(XII.18.)

Az idegenforgalmi adóról

LETÖLTÉS

24/2016. (XI.25.)

41/2009. (XII. 18.)

Az építményadóról

LETÖLTÉS

24/2011. (XII. 16.)

41/2009. (XII. 18.)

Az építményadóról

LETÖLTÉS

Hatályba lép 2018.01.01-től

46/2009.(XII.18.)

Az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

LETÖLTÉS

16/2016.(IV.24.)

7/2010.
( IV. 23.)

A 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009 (II.20.). VÉGREHAJTÁSRÓL

LETÖLTÉS

-

22/2010. (XII. 30.)

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről

LETÖLTÉS

-

9/2011.
(IV.22.)

Szarvas Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

LETÖLTÉS

-

10/2011.
(V.20.)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

LETÖLTÉS

11/2017.(IV.28.)

16/2011.(IX.23.)

Egyes természeti területek és értékek (Kunhalmok) védetté nyilvánításáról hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

17/2011. (X.21.)

A helyi hulladékgazdálkodási tervről

LETÖLTÉS

-

1/2012. (I.15.)

A szociális földprogram megvalósításáról

LETÖLTÉS

11/2012. (IV.05.)

9/2012. (II.17.)

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállpításáról szóló 18/2011. (XI.25) rendelet hatályon kívül helyezéséről

LETÖLTÉS

-

12/2012. (IV.20.)

Szarvas Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

LETÖLTÉS

-

17/2012. (V.18.)

A "szarvasi termék" megkülönböztető információról

LETÖLTÉS

-

28/2012. (XII.21.)

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

LETÖLTÉS

-

1/2013. (II.22.)

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről.

LETÖLTÉS

8/2014.(IV.25.)

9/2014. (IV.25.)

Szarvas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

LETÖLTÉS

-

3/2013. (II.22.)

Szarvas Város Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról

LETÖLTÉS

9/2017.(III.23.)

7/2013. (IV.19.)

Szarvas Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

LETÖLTÉS

 

21/2013.(XII.20)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

LETÖLTÉS

18/2016. (VIII.19.)

3/2014.(II.21)

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

LETÖLTÉS

9/2015.(V.22.)

18/2014.(VIII.29)

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók megfizetésének módjáról

LETÖLTÉS

-

23/2014.
(XI.21.)

Az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól

LETÖLTÉS

7/2017. (II.17.)

25/2014.(XI.21.)

A gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról

LETÖLTÉS

 

2/2015.(II.20.)

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

LETÖLTÉS

12/2016. (V.20.)

4/2015.(II.20.)

A szociális igazgatásról és a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokról

LETÖLTÉS

20/2017.
(IX.27.)

6/2015.(IV.24.)

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

LETÖLTÉS

2/2016. (I.22.)

20/2015.(XI.20.)

Szarvas Város Önkormányzata rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

LETÖLTÉS

15/2017. (VI.16.)

1/2016.(I.22.)

A helyi iparűzési adóról

LETÖLTÉS

6/2017. (II.17.)

3/2016.(II.19.)

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

LETÖLTÉS

4/2017. (II.17.)

13/2016.(V.20.)

Az ingatlanok házszám- megállapításának szabályzairól

LETÖLTÉS

-

20/2016.(X.21.)

Egyes anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről

LETÖLTÉS

19/2017. (IX.15.)

22/2016.(X.21.)

Újszülöttek életkezdési- és fiatalok telekvásárlásához nyújtott támogatás

LETÖLTÉS

-

26/2016.(XI.25.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

LETÖLTÉS

-

28/2016.(XI.25.)

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

LETÖLTÉS

-

29/2016.(XI.25.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

LETÖLTÉS

2/2017. (I.20.)

3/2017.(II.17.)

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

LETÖLTÉS

21/2017.(X.20.)

10/2017.(IV.28.)

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

LETÖLTÉS

-

13/2017.(V.19.)

Szarvas város nevének használatáról

LETÖLTÉS

-

17/2017.(VIII.30.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

LETÖLTÉS

-

22/2017.(X.20.)

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

LETÖLTÉS

-

23/2017.(X.20.)

Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

LETÖLTÉS

-

 Elérhetőségek

Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

ReklámKötelező biztosítás kalkulátor

 

 

 
  

Copyright © 2017 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter