Helyi hírek

Egyre t??bb roma csal??d ismeri fel a tov??bbtanul??s fontoss??g??t

F??lid?‘h??z ??rkezett az a k??zel 30 milli?? Ft ??rt??k?? p??ly??zat, amely a roma l??nyok lemorzsol??d??s??nak meg??ll?­t??s??t, illetve a tov??bbtanul??suk el?‘seg?­t??s??t t??zte ki c??lul. Bari shej – nagyl??ny n??vre elkeresztelt p??ly??zat r??szk??nt h??sz l??nnyal heti tizen??t ??r??ban mentorok foglalkoznak, valamint a csal??dokkal is rendszeresen konzult??lnak. Emellett a c??lcsoport kir??ndul??sokon is r??szt vesz, amelyek hozz??j??rulnak a k??pz??si [?]

részletek

Ujhelyi szerint hazugs??g, hogy kevesebb p??nzt kap az agr??rium a j??v?‘ben

Zala, Veszpr??m ??s Somogy megye ut??n B??k??s megy??ben is eljutott dr. Ujhelyi Istv??n. Az MSZP eur??pai parlamenti k??pvisel?‘je ??prilis 18-??n, a Zenepavilonn??l osztotta meg gondolatait az ??rdekl?‘d?‘kkel. El??lj??r??ban elmondta, az el?‘z?‘ v??laszt??s alacsony r??szv??teli ar??nya azt jelzi, hogy a lakoss??g nem tartotta fontosnak a v??geredm??nyt. ?‰ppen ez??rt k??rte, hogy m??jus 26-??n min??l t??bben j??ruljanak az [?]

részletek

Elmentek a tat??rok, ??s bej??ttek a barb??rok

A fenti gondolat egy ??becsei mozitulajdonost??l sz??rmazik, aki az 1941-ben B??csk??b??l t??voz?? szerbeket, ??s a hely??kre ??rkez?‘ magyarokat jellemezte ?­gy. Magyar??zatk??nt az szolg??l, hogy a honv??deket n??la sz??ll??solt??k el, akik n??h??ny nap alatt t??nkretett??k a berendez??seit, t??bort??zet raktak a sz??keib?‘l, ??s a mozig??p??t is megrong??lt??k. Erre reag??lva hangzott el ez az omin??zus v??lem??nynyilv??n?­t??s, amit az [?]

részletek

H??t szarvasi l??ny m??g soha nem indult egyszerre az orsz??gos d??nt?‘n

2019. ??prilis 5-7 k??z??tt rendezt??k meg Miskolcon az "Orsz??gos Egy??ni Di??k Sakkolimpiai Bajnoks??g" versenyeit amat?‘r ??s versenyz?‘ kateg??ri??kban. Mindk??t kateg??ri??ban 6-6 korcsoportban versenyeztek a gyerekek, k??l??n a fi??k ??s a l??nyok, k??r??lbel??l 400 gyerek. Az amat?‘r kateg??ri??ban 5 korcsoportban 7 szarvasi l??ny indult. Medvegy Dalma B??cs-Kiskun megye els?‘ hely??t megszerezve, m?­g Plentri Panna a szombathelyi [?]

részletek

H??sv??t ??zenete: A legm??lyebbr?‘l is fel lehet emelkedni

Az Angyali reggelek anal??gi??j??ra a h??sv??t el?‘tti id?‘szakban is lelki felt??lt?‘d??sre h?­v mindenkit az ?“templomi Evang??likus Egyh??zk??zs??g. Advent id?‘szak??val ellent??tben azonban ez??ttal nem csak a kora reggeli ??r??kban nyitotta meg a templom kapuit, hanem a nap z??r??sak??nt is lelki zar??ndoklatot tartottak. Az ??prilis 14-21. k??z??tti „Napkelt??t?‘l napnyugt??ig” elnevez??s?? rendezv??nyen egyh??zi szem??lyek ??s civilek besz??lnek az [?]

részletek

Mez?‘kov??csh??z??n h??tr??nyb??l jutottunk a legjobb 4 k??z??

Szerda d??lut??n a h??tv??g??n a megyei II. oszt??ly D??li csoportj??t megnyer?‘ Mez?‘kov??csh??za otthon??ban l??pt??nk p??ly??ra a B??k??s Megyei Kupa negyedd??nt?‘j??ben. Az els?‘ f??lid?‘ben a hazaiak k??t g??los el?‘nyre tettek szert. A m??sodik j??t??kr??szben Piti Laci b??ntet?‘b?‘l sz??p?­tett, majd k??s?‘bb egyenl?­tett is, ezut??n magunk jav??ra tudtuk ford?­tani a m??rk?‘z??st ?­gy bejutottunk a Megyei Kupa el?‘d??nt?‘j??be. Mez?‘kov??csh??za [?]

részletek

?šj helyen ??s ??j k??nt??sben a h??sv??ti hagyom??nyok

Sok alkotni v??gy?? kis helyen is elf??r – lehetett volna ak??r ez is a mott??ja a legut??bbi csal??di d??lut??nnak, amelyet a kor??bbiakn??l sz??k??sebb helyen, az egykori moln??rh??zban rendeztek meg. Az el?‘zm??nyekhez hozz??tartozik, hogy a Tessedik S??muel M??zuem fejleszt??se miatt a helysz?­n a Ruzicskay Alkot??h??zba tev?‘d??tt ??t, ahonnan egy ??jabb sikeres p??ly??zat k??vetkezt??ben nemr??giben ism??t k??lt??znie [?]

részletek

Nem engedt??nk a 48-b??l!

A b??k??scsabai Jankay Tibor K??t Tan?­t??si Nyelv?? ?ltal??nos Iskola megh?­v??s??ra m??rcius v??g??n egy matematika csapatversenyen vett r??szt a Benka iskola k??t-k??t ??t??dik illetve hatodik oszt??lyos di??kja. A c?­mb?‘l ak??r t??rt??nelmi versenyre is gondolhatn??nk, de itt matematikai feladatok v??rt??k a gyerekeket a 48-as szabads??gharc t??m??j??ban. Nemcsak az elnevez??s volt rendhagy??, hanem a helysz?­n is, hiszen a [?]

részletek

Hirdetmény ingyenes szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szarvasi Lakosok! Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város Önkormányzata a 2018/2019-es tanév tavaszi szünetében ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít 2019. április 18. napjától 2019. április 23. napjáig 2 (két) munkanapon keresztül.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek