Helyi hírek

Harminc ??v ut??n b??cs??t vesz a k??z??lett?‘l F??ldesi Zolt??n

Utols?? sajt??t??j??koztat??j??t tartotta j??nius 24-??n k??z??leti szerepl?‘k??nt F??ldesi Zolt??n. M??r az ??lt??z??k??vel is jelezte, hogy t??bb szempontb??l is rendhagy?? lesz ez az esem??ny. M??g??tte sok v??laszt??si plak??t sorakozott, jelezve, hogy az elm??lt h??rom ??vtized mozgalmas id?‘szak volt az ??let??ben. El??lj??r??ban elmondta, m??r a m??lt heti test??leti ??l??sen lemondott minden k??z??leti tiszts??g??r?‘l, hat??rid?‘k??nt pedig a h?? [?]

részletek

K??l??nleges versek, novell??k a v?­z f??l??tt

Kedden este imm??r negyedik alkalommal ker??lt sor a Hall??(k), itt vagyunk! c?­m?? est??re, amelynek f?‘szervez?‘je Kom??romi Anett sz?­nm??v??szn?‘. Harmadik alkalommal ?­rta ki a SINOSZ (Siketek ??s Nagyothall??k Orsz??gos Szervezete) ??s a B??k??scsabai J??kai Sz?­nh??z vers- ??s pr??za?­r?? verseny??t, amely eredm??nyhirdet??se itt a Szarvasi V?­zi Sz?­nh??zban ker??lt sor. 2016-t??l van a V?­zi Sz?­nh??z sz?­npad??n Hall??(k), itt [?]

részletek

Diplomakioszt?? a G??l Ferenc F?‘iskola Pedag??giai Kar??n

A G??l Ferenc F?‘iskola Pedag??giai Kara j??nius 22-??n tartotta tan??vz??r??, diplomakioszt?? ??nneps??g??t, melyen 149 v??gzett hallgat?? Dr. Kozma G??bort??l a F?‘iskola rektor??t??l ??s Dr. Lipcsei Imr??t?‘l a Pedag??giai Kar d??k??nj??t??l vehette ??t oklevel??t. A rendezv??nyt megtisztelte jelenl??t??vel Dr. Homoki Andrea a GFF Eg??szs??g- ??s Szoci??lis Tudom??nyi Kar d??k??n asszonya, Dr. Vincze G??bor a GFF Gazdas??gi [?]

részletek

H??zhoz viszi a tud??st a kis-??s k??z??pv??llalkoz??sokhoz a NYITOK

A kis-??s k??z??pv??llalkoz??sokat c??lozza meg k??pz??seivel a Sz??vets??g az ?‰leten ?t Tart?? Tanul??s??rt szervezet. A feln?‘ttk??pz??s ??tt??r?‘jek??nt sz??mon tartott t??rsul??s legut??bb 2017-ben nyert egy GINOP-t?­pus?? p??ly??zaton, amely a „Nyitok h??l??zat a munkaer?‘-piaci kompetenci??k fejleszt??s????rt” c?­met viseli. Ennek keret??ben ingyenes k??pz??si lehet?‘s??geket val??s?­tanak meg a 16-64 ??ves koroszt??ly sz??m??ra azzal a sz??nd??kkal, hogy azonnal haszn??lhat??, piack??pes [?]

részletek

Podani Mil??n karny??jt??snyira a dobog?? cs??cs??t??l

2019. j??nius 14-15-e k??z??tt a Balmaz??jv??rosi Motoros Fesztiv??l keret??ben rendezt??k meg a Magyar Stunt Riding Bajnoks??g m??sodik fordul??j??t. Mil??nnak n??h??ny napja volt, hogy kipihenje a n??metorsz??gi EB f??radalmait, motorj??t pedig felk??sz?­tse a k??vetkez?‘ megm??rettet??shez. A k??nikulai meleg ellen??re sz??p sz??mban neveztek versenyz?‘k, ??s a n??z?‘k sem maradtak otthon. Tal??n seg?­tett ebben a verseny helysz?­nv??laszt??sa is, [?]

részletek

H??zass??g Palerm??ban

Vas??rnap este a Nemzeti Sz?­nh??z el?‘ad??sa a H??zass??g Palerm??ban a szakad?? es?‘ miatt elmaradt, ez??rt h??tf?‘n este ker??lt sz?­npadra. Azok a n??z?‘k, akik a m??sodik napon is elj??ttek, nem csal??dtak az el?‘ad??sban. A VIII. Magyar Te??trum Ny??ri Fesztiv??lj??nak 4. versenyprogramja a Nemzeti Sz?­nh??z el?‘ad??sa Carlo Goldoni H??zass??g Palerm??ban c?­m?? el?‘ad??sa Magyar??si Gizella ford?­t??s??ban, Kiss Csaba [?]

részletek

K??vesd a Szarvast!

A Cervunus Te??trum tartott sajt??t??j??koztat??t h??tf?‘n d??lel?‘tt a Szepar??ban. A Cervinus Te??trum nyolcadik alkalommal rendezi meg ??szm??v??szeti fesztiv??lj??t, a Cervinus Fesztiv??lt, amely 14 napos, ??s j??lius 11-t?‘l 24-??ig ker??l megrendez??sre a V?­zi sz?­nh??z sz?­npad??n. A fesztiv??l szlogenje: K??vesd a Szarvast! Csasztvan Andr??s, a Te??trum igazgat??ja k??sz??nt??tte a megjelenteket. Bevezet?‘j??ben elmondta, hogy 2012-ben indult, ??s m??r [?]

részletek

Pulyk??t a piknikkos??rba

Itt a ny??r, ilyenkor m??g a megr??gz??tt otthon??l?‘k is a szabadba k?­v??nkoznak. Kir??ndul??s helyett vagy mellett ??lvezhetj??k a szabadt??ri ??tkez??s ??r??meit. Ter?­ts??nk pl??det, pakoljunk h??t?‘t??sk??kba ??s ha az id?‘j??r??s engedi, ir??ny a r??t! Dosso Gabi, a Gallicoop h??ziasszonya szerint: egy j?? piknikez??s n??mi el?‘rel??t??st ig??nyel. Ugyan kinek van kedve a b??k??s szeml??l?‘d??s helyett azon bosszankodni, [?]

részletek

Egy plusz egy: egy j??rd??t ??s egy utcaszakaszt avatott az ??nkorm??nyzat

K??t nemzeti sz?­n?? szalagot v??gtak ??t a k??pvisel?‘k j??nius 20-??n, a soros test??leti ??l??s el?‘tti bej??r??son. A tal??lkoz??si pontot a V?­zi Sz?­nh??z parkol??j??n??l jel??lt??k ki, amely egy??ttal a nemr??giben meg??p??lt j??rdaszakasz v??gpontj??t jelentette. Bab??k Mih??ly polg??rmester t??j??koztatott, a k??pvisel?‘-test??let d??nt??se ??rtelm??ben s kor??bbi nyomvonalat a Szabads??g utca ??s a V?­zi Sz?­nh??z k??z??tt 2 m sz??less??g??re [?]

részletek

Hirdetmény

Tisztelt Szarvasi Lakosok!
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy Szarvas Város Önkormányzata a 2018/2019-es tanév nyári szünetében ingyenes szünidei gyermekétkeztetést biztosít 2019. június 17. napjától 2019. augusztus 30. napjáig 53 (ötvenhárom) munkanapon keresztül.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek