Helyi hírek

Ciklusbeszámoló 2019.

Kedves Szarvasiak! A képviselő-testület 2019. szeptember 26-i ülésén tárgyalta meg és jóváhagyta azt a beszámolót, amely a 2014-2019 között végzett munkánkról szól.

részletek

Virágos magyarország környezetszépítő verseny Turisztikai Díja

A 26. Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben Városunk Szarvas elnyerte a Turisztikai Nagydíjat, s hozzá egy millió forintot! A díjat 2019. október 4.-én aSzépművészeti Múzeumban Dr. Melis János címzetes főjegyző úr vette át Dr. Guller Zoltántól a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójától.

részletek

Nevezz ??s evezz a K??r??ssel szemben!

Kevesebb, mint egy h??t m??lva ism??t v?­zre sz??llhatnak a sportolni ??s kikapcsol??dni v??gy??k. Augusztus 3-??n imm??r 22. alkalommal rendezik meg a szarvasi kenumaratont, amely az ut??bbi ??vekben egyre nagyobb n??pszer??s??gnek ??rvend. K??t ??vvel ezel?‘tt a nevez??si l??tsz??m ism??t ??tl??pte a b??v??s h??romjegy?? ??lomhat??rt, tavaly pedig m??r 133-an lap??tolt??k v??gig a 21 km-es t??vot. Hab??r t??lnyom??r??szt [?]

részletek

Szellemek a v?­z f??l??tt

P??nteken a VIII. Magyar Te??trumi Fesztiv??l 11. versenyprogramj??t l??thatta a k??z??ns??g a Szarvasi V?­zi Sz?­nh??zban. A Turay Ida Sz?­nh??z mutatta be Topolcs??nyi Laura Szellem a sp??jzban c?­m?? v?­gj??t??k??t B??hm Gy??rgy N??dasdy K??lm??n- ??s J??szai Mari-d?­jas rendez??s??ben. A t??rt??net a k??vetkez?‘: a h??rom h??napja meghalt Anya (Szt??rek Andrea) lak??s??ba k??lt??zik l??nya, Magda (Ny?­r?‘ Bea), fia, Lajos [?]

részletek

Kell egy h??t egy??ttl??t - karatet??bor Szarvason

Id??n ny??ron is sor ker??lt a szarvasi karat??sok ??sszetart??s??ra, ahol a helyieken k?­v??l Budapestr?‘l, Szegedr?‘l ??s Duna??jv??rosb??l ??rkeztek sportol??k. V??rosunk harcm??v??szei egyh??napos ny??ri testi-szellemi felt??lt?‘d??st k??vet?‘en hagyom??nyosan minden ??v j??lius??nak harmadik het??ben tal??lkoznak ??jra, ??s csapatszellemben k??z??sen kezdik meg az edz??seket. Az iskol??sok ilyenkor alaptechnik??ikat csiszolgatj??k, m?­g a koroszt??lyos ??s feln?‘tt versenyz?‘k fut??sokkal ??s er?‘nl??ti [?]

részletek

Var??zslatos musicalest

A J??kai Sz?­nh??z csapata nagyszab??s?? musicalestet tartott cs??t??rt??k??n este „A var??zslatos musical” c?­mmel a V?­zi Sz?­nh??z sz?­npad??n, Nagy R??bert szerkeszt??s??ben, Mlin??r P??ter rendez??s??ben, aki a szarvasi V?­zi Sz?­nh??z sz?­npad??ra ??lmodta az el?‘ad??st. Ugyancsak Mlin??r P??ternek k??sz??nhet?‘ a sz?­npadk??p, ??s a gy??ny??r?? jelmezek ??ssze??ll?­t??sa is. A LOM – Land of Musical – 2014-ben indult ??ri??si sikerrel, [?]

részletek

Megh??d?­totta Eur??p??t a szarvasi terepl??v??sz

Honfit??rs??t, egyben bar??tj??t megel?‘zve a dobog?? tetej??re ??llhatott Sutyinszki Istv??n. A szarvasi terepl??v??sz j??lius elej??n m??rettette meg mag??t az Ol??mposz l??b??n??l rendezett Eur??pa-bajnoks??gon, ahol egy??niben ??s csapatban is gy?‘zedelmeskedett. B??r ??gy ??rzi, az els?‘ hely megszerz??s??ben a szerencse ??s az indul?? nemzetek ??sszet??tele is k??zrej??tszott, meger?‘s?­tette abban, hogy helye van a legjobbak k??z??tt. Legk??zelebb augusztusban, [?]

részletek

B??tor Gy??rgy: Mindenekel?‘tt j?? embereket szerettem volna nevelni

A Magyar Edz?‘k T??rsas??g??nak Mesteredz?‘i Koll??gium??nak d??nt??se alapj??n orsz??gosan heten r??szes??ltek ??letm??d?­jban. K??zt??k B??tor Gy??rgy, a Szarvasi Kajak-kenu Klub edz?‘je, aki a hagyom??nyok szerint a Testnevel??si Egyetem ny??ri diploma??tad?? ??nneps??g??n, j??lius 13-??n vehette ??t az elismer??st. - K??zel negyven ??ve, 1980 ??ta dolgozik edz?‘k??nt, ezzel p??rhuzamosan pedig pedag??gusk??nt is tev??kenykedik. Hogyan ??s mi??rt indult el [?]

részletek

Egy szeletke Hollywood Szarvason

A szarvasi t??borok palett??ja id??n ny??ron ??j sz?­nfolttal b?‘v??lt. J??lius 8-12. k??z??tt a mozi ??s a filmek vil??ga ker??lt el?‘t??rbe a Cervinus Te??trum ??ltal meghirdetett programon. Az ??t nap alatt a r??szvev?‘k megismerkedhettek a mozit??rt??nelemmel, ??s a helyi filmsz?­nh??zzal kapcsolatosan is gyarap?­thatt??k ismereteiket. A t??borvezet?‘k a t??bb mint f??l ??vsz??zados mozi korai id?‘szak??t??l kezdve eg??szen [?]

részletek

V??get ??rt a nyolcadik CervinusFest

Szerd??n este ker??lt sor a VIII. Cervinus M??v??szeti Fesztiv??l z??r??esem??ny??re, a fesztiv??l 14. napj??n. Ez??ttal h??rom Szarvashoz k??thet?‘ zenekar koncertj??t l??thatt??k a n??z?‘k, akik majdnem teljesen megt??lt??tt??k a n??z?‘teret. Nagy ??r??m, hogy a tizenn??gy napb??l egy este kiv??tel??vel, sok teljes telth??zas, vagy 80-90 sz??zal??kos n??zetts??ggel val??sulhatott meg. Nagyon sz??p teljes?­tm??ny, f?‘leg az??rt, mert z??mmel fizet?‘s [?]

részletek

Tájékoztatás

2019 03 18. | 09:22:00

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatások, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 16. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a felsőoktatási intézmények Szarvas városban működő karain az alapképzés nappali tagozatának állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formájú, első évfolyamára beiratkozott hallgatói részére egyszeri 50.000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt.

részletek

Tájékoztató járda felújításról

Tárgy: Szarvas, Dózsa György és Béke utcai járdaszakaszok felújítása. Szarvas Város Önkormányzata célul tűzte ki a belterületi nagy forgalmú, balesetveszélyessé vált gyalogjárdák felújítását. Januárban döntött a Képviselő-testület a járdaszakaszok felújításának sorrendjéről is.

részletek

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin 4 Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. szeptember 07. 13:00 órától 2019. szeptember 14. 13:00 óráig
Cím: Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek