Kiemelt hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

HIRDETMÉNY A SZARVASI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA TÖRTÉNŐ ÜLNÖKJELÖLÉSRŐL 2018. április 11. | 11:26

 

A Köztársasági Elnök a 2018. április 5. és 2018. április 30. napja közötti időszakra kitűzte a bírósági ülnökök soron kívüli megválasztását.

 

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Bírósági Hivatal elnökének 39.SZ/2018. (I. 30.) határozata alapján a Szarvasi Járásbíróságra a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban részt vevő ülnököket választ.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdése értelmében fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Pedagógus ülnököt jelölhetnek a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei.

Nem pedagógus ülnököket jelölhetnek az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévet el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A jelöléshez csatolni kell azt az elfogadó nyilatkozatot, amely tartalmazza a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását. A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy nem állnak fel vele szemben a jogszabályban rögzített kizáró okok. A nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok beszerezhetők a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (5540 Szarvas, Szabadság út 36.), illetve letölthetők a www.szarvas.hu honlapról. A hiánytalanul kitöltött nyomtatványokat és a hatósági erkölcsi bizonyítványt a Szarvasi Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani 2018. április 24-ig.

5. Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban és a www.szarvas.hu honlapon.

Szarvas, 2018. április 10.

Babák Mihály
polgármester

 

Kapcsolódó dokumentumokelérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony - Patika 5540 Szarvas Szabadság u. 23. Telefon: 66-313-543
Telefon: 66-313-543
Nyitvatartas: 2018 április 07. 13:00 órától 2018 április 14. 13:00 óráig
Cím: Szirony - Patika 5540 Szarvas Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek