Kiemelt hírek nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek támogatására 2018. augusztus 28. | 15:24

 

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot hirdet egészségügyi felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára.

 

Pályázatot nyújthat be:

Az a szakorvosjelölt, aki az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzésben vesz részt.

A támogatás keretében az Önkormányzat által biztosított juttatások:
  • a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányok időtartama alatt havi nettó 75.000 Ft pénzbeli juttatás legfeljebb a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés jogszabályban meghatározott képzési időtartamára
  • ingyenes házi gyermekorvosi praxishoz jutás Szarvas város közigazgatási területén
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
  • személyazonosító igazolvány másolata,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata,
  • általános orvosi diploma másolata,
  • intézményi igazolás a szakképzési jogviszonyról,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata,
  • önéletrajz,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban való résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
  • a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítés megszerzését követően legalább a támogatás folyósításának megfelelő számú hónapok időtartamáig Szarvas város közigazgatási területén található, az Önkormányzat által meghatározott gyermek háziorvosi praxisban végez teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében házi gyermekorvosi tevékenységet. Előnyt élvez az olyan pályázó, aki csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítés megszerzését támogató állami ösztöndíj folyósításának megfelelő számú hónapok időtartamára is vállalja a fenti foglalkoztatást.

Az érvényes pályázatok elbírálása során előnyben részesül az a pályázó,aki

a) legalább  10 éves szarvasi lakóhellyel rendelkezik,

b) az a) pontban foglaltak alapján azonos rangsorolású pályázók közül, akinek rövidebb idő van hátra a szakképesítés megszerzéséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 09. 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 10. 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban postai úton a Szarvasi Polgármesteri Hivatalba (5540 Szarvas, Szabadság út 36.) Babák Mihály polgármesternek címezve kérjük benyújtani.

A borítékon szíveskedjenek feltüntetni: „Pályázat csecsemő-és gyermekgyógyászat szakorvosi támogatásra”.További információt Dr. Melis János címzetes főjegyző nyújt a 66/311-122-es telefonszámon.

Babák Mihály sk.             Dr. Melis János sk.

 polgármester                címzetes főjegyző

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2018. augusztus 18 13:00 órĂĄtól 2018. augusztus 25Â 13:00 órĂĄig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek