Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény 4 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére 2018. július 13. | 10:53

 

Az ingatlanok alapadatai:

 

Cím:

Alapterület:

Szobák száma:

Komfortfokozata:

Fűtési mód:

Bérleti díj:

1.

Szarvas, Wesselényi utca 4.

54 m2

2 szoba

komfortos

vegyes

12.960,-Ft/hó

2.

Szarvas, Jókai utca 107/A/III/20.

56 m2

2 szoba

komfortos

gáz

13.440,-Ft/hó

3.

Szarvas, Anna utca 2/B/4.

37 m2

1 szoba

Komfort nélküli

vegyes

4.625,-Ft/hó

4.

Szarvas, Szentesi utca 11/E/I/4.

42 m2

1,5 szoba

összkomfortos

gáz

13.440,.Ft/hó

A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

II. Pályázni jogosultak köre:

Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, akinek a családjában – vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetén két és félszeresét.

A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét.

a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket.

a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátraléka van.

III.A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani az új Polgármesteri Hivatal (Béke u. 1. I. em. 104. iroda ) Pénzügyi és Gazdasági Osztályán beszerezhető formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat.

IV.A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus hó 31. napjának 10 órája.

A lezárt borítékra a "Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás bérbevételére"

feliratot kell feltüntetni, csere esetén ,,Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás cseréjére,, feliratot kell feltüntetni és Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztályához kell benyújtani.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony - Patika
Telefon: 66-313-543
Nyitvatartas: 2018 november 03. 13:00 órától 2018 november 10. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek