Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati hirdetmény 4 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére 2019. május 15. | 14:56

 

1., Jókai u. 107. A. III. 20.; 56 m2; 2 szoba; komfortos; fűtési mód: gáz
Bérleti díj: 13. 440,-Ft/hó

2., Szentesi úti lkp. 1. D. fsz. 2.; 47 m2; 1,5 szoba; összkomfortos; fűtési mód: kp.gáz
Bérleti díj: 15.040,-Ft/hó

3., Zrínyi u. 1/2. 11.; 34 m2; 1 szoba; összkomfortos; fűtési mód: kp.gáz
Bérleti díj: 10.880,-Ft/hó

4., Csabai út 19.; 74 m2; 2 szoba; komfortos; fűtési mód: gáz
Bérleti díj: 17. 760.-Ft/hó

A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

 

Egyéb:

A Szarvas Csabai út 19. szám alatti ingatlan esetében a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 3 hónap felmondási idő kikötése mellett felmondhatja, egyéb hasznosítási cél érdekében.

II. Pályázni jogosultak köre:

Szarvas város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelmi viszonyok szerint az a család (személy) pályázhat, akinek a családjában – vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló esetén háromszorosát.

A szociális helyzet alapján nem adható bérlakás annak, aki a vele együtt költöző személyeket is figyelembe véve

a.) a pályázat benyújtásakor beköltözhető lakástulajdonnal, üdülővel, beépíthető lakótelekkel, vagy üdülőtelekkel, egyéb ingatlannal rendelkezik, és annak jelzálog által biztosított terhekkel csökkentett értéke meghaladja a nyugdíjminimum ötvenszeresét.

b.) a szokásos használati és lakásberendezési tárgyakon túl a nyugdíjminimum ötvenszeresét meghaladó forgalomképes vagyontárggyal rendelkezik, kivéve a mozgássérült gépkocsi tulajdonát és a kereső tevékenységet biztosító munkaeszközöket.

c.) a pályázat benyújtásakor önkormányzati bérlakásban lakik és azzal kapcsolatban hátraléka van.

III. A pályázati ajánlatot zárt borítékban, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályán (Béke u. 1. I. em. 104-es iroda) beszerezhető formanyomtatványon, amelyhez csatolni kell az egy főre jutó jövedelem megállapításához szükséges igazolásokat.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18. napjának 1000 órája.

A lezárt borítékra a ,,Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás bérbevételére,,

feliratot kell feltüntetni, csere esetén ,,Pályázat a meghirdetett 4 db szociális bérlakás cseréjére,, feliratot kell feltüntetni és Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Osztályához kell benyújtani.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540-Szarvas, Szabadság út 36.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616
Nyitvatartas: 2019. január 12. 13:00 órától 2019. január 19. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek