Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás szarvasi belterületi 2134/A/1 hrsz-ú Szarvas, Mátyás király utca 10. alatti ingatlan értékesítésére 2022. augusztus 04. | 14:41

 

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye:

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út. 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 2134/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetek pályázhatnak.

 

Az értékesítésre kijelölt ingatlan alapadatai:

Hrsz.: szarvasi belterületi 2134/A/1

Címe: 5540-Szarvas, Mátyás király utca 10

Megnevezése: társasházi lakás (kertes ingatlan)

Az ingatlant terhelő ingatlan-nyilvántartási bejegyzések:

- tehermentes

Az ingatlan minimum vételára (kikiáltási ára):

7.000.000,- Ft (mentes az adó alól)

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a kikiáltási ár 5 %-át bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-49565150-55511376 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. A nyertes pályázónak a fennmaradó vételárrészt az adásvétel hatósági jóváhagyását követően 15 napon belül kell megfizetnie, ekkor kerül az ingatlan a vevő birtokába. A pályázó az ingatlan tulajdonjogát kizárólag a vételár hiánytalan kifizetésével szerzi meg. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 90 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

    - a pályázó adataitmagánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,
    - a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál,
    - a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
    - a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 6 hónapig fenntartja.
A pályázat benyújtásának módja, határideje:A pályázatokat legkésőbb 2022. augusztus hó 31. napja 10:00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a szarvasi belterületi 2134/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (104-es iroda) kell benyújtani.A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.Egyéb:A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 14.§ (2) bekezdés alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.A pályázat elbírálása:A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.Szarvas Város Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázatokat eredménytelennek minősítse.
Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek