Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493, hrsz-ú építési telkek külön-külön történő értékesítésére 2022. augusztus 04. | 14:43

 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata, 5540-Szarvas, Szabadság út 36. Tel.:
06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

 

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok alapadatai:

1.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5450.

Területe: 538 m2

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság:Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

2.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5451.

Területe: 538 m2

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

3.

Hrsz.: szarvasi belterületi 5493.

Területe: 596 m2

Művelési ág: beépítetlen terület

Közmű ellátottság: Az ingatlan teljes közmű ellátása biztosítható, valamennyi közmű a telek előtt a közterületen.

A fenti ingatlanok építésügyi besorolás:

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) rendelet alapján „Lke 5.0.3.0.4.3.” jelű építési övezetbe került besorolásra. Kertvárosias alacsony beépítésű lakóövezet

Beépíthetőség:

Max. beépíthetőség 30%,

Min. zöldterületi fedettség 55%,

Max. építménymagasság: max. 4,5 -5,5 m.

Az ingatlanok minimum vételára (kikiáltási ára): 1000, - Ft/m2 + ÁFA,  azaz ezer Ft/m2 + ÁFA.

A vételár megfizetésének feltételei:

A pályázat érvényességéhez a pályázónak a telek minimum vételárának 5 %-át, bánatpénzként a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-21423475-00000000 számú bankszámlaszámra kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 60 napon belül nem köti meg, akkor a bánatpénzt elveszíti. A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz kamatmentesen 5 munkanapon belül visszajár.

A vételár megfizetésére a pályázat kiíró igény esetén maximum 10 év időtartamra részletfizetési kedvezményt biztosít, a vételár havi egyenlő részletekben történő törlesztésével. Részletfizetési igény esetén szerződéskötéskor legalább a vételár 20 %-át köteles megfizetni a vevő.

Beépítési kötelezettség:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az adásvételi szerződés megkötését követő négy éven belül a pályázat tárgyát képező ingatlanon lakóházat épít, ennek tényét használatba vételi engedély bemutatásával igazolja. A lakóház megvalósításának biztosítékaként a pályázatot kiíró kiköti a négy évre szóló visszavásárlási jogát, az értékesítési, részletfizetés esetén a visszavásárláskori időpontig teljesített áron.

Elidegenítési tilalom:

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a megvásárolt ingatlant harmadik személy részére a beépítési kötelezettség lejártáig, vagy részletfizetés esetén a lejárat végéig (amennyiben az több mint 4 év) nem idegeníti el.

Az elidegenítési tilalom és a visszavásárlási jog kikötése az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

  • a pályázók adatait: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme,személyi azonosítója, személyi száma; adószáma, házassági anyakönyvi kivonat másolat, vagy a regisztrált élettársi kapcsolatról igazolás másolata,
  • a pályázó által ajánlott vételárat, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál
  • a vételár megfizetésének a pályázó által ajánlott feltételeit (egyösszegben, vagy részletfizetés) Részletfizetés esetén meg kell jelölni a vállalt futamidőt és az első vételárrészlet nagyságát. (min. a vételár 20 %-a)
  • a bánatpénz befizetését igazoló bizonylat másolatát,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 60 napig fenntartja

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb 2022. augusztus hó 31. napja 10:00 óráig zárt borítékban, „Pályázat építési telek megvásárlására” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 1 eredeti példányban Szarvas Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1. 104-es iroda) kell benyújtani.

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.

A pályázatok elbírálásának elsődleges szempontja a vételár nagysága, mely nem lehet kevesebb a kikiáltási árnál.

Szarvas Város Önkormányzat az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályáztatást eredménytelennek minősítse.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek