DAOP-2.1.1/E-2008-0013
2010. július 06.

DAOP-2.1.1/E-2008-0013

„Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason” DAOP-2.1.1/E-2008-0013

2010. szeptember 27.

Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával, DARFÜ felügyeletével nyert pályázati támogatást a DAOP-2.1.1/E-2008-0013 azonosítószámú projekt.

A 2010. júniusában megkötött vállalkozási szerződés eredménye képen, megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Projektelem megnevezései:

  • A munkálatok az Arborétumi gyalogút építése
  •  Történelmi emlékút, gáttetőn mulcsos gyalogút kialakítása
  •  Történelmi Magyarország közepénél kikötő
  • Erzsébet ligeti kerti utak felújítása
  • Gyalogos fahíd felújítása

A kivitelezés nagy részét a Gyalogos fahíd építési munkálatai képezik, melynek összege 70.801.800,-Ft. Esztétikai szempontból Szarvas Város Önkormányzata törekedett a kizárólagos fa felszerkezetű gyalogoshíd terveztetésére és építetésre. Műtárgy teljes hossza 69,75 m. A híd keresztmetszeti elrendezése szokványos gyaloghíd szerinti ötnyílású, folytatólagos gerendaszerkezet. A középső nyílás főtartói ferdeíves kialakításúak, és befüggesztett pályatartókkal, merevítő gerendával kerülnek kialakításra. A szerkezeti kialakításoknak köszönhetően a hajóközlekedés megoldott. A járódeszkázat gyalult, tölgyfa, a pallózat szintén gyalult tölgyfából készül.

Készülő projektelemek közül az Arborétumi gyalogút munkálatai haladnak a leggördülékenyebben. Az Arborétum utca közterületen 562,0 m hosszúságú és 4,0 m szélességű (Szilvafa u. - Mezőtúri út közötti szakasz) gyalogos sétány kerül megépítésre. Készültségi fokát tekintve a nyomvonal aszfaltozási munkálatai következnek, a 3 db pihenőhely kialakítása megtörtént már, közvilágítást adó kandeláberek telepítése folyamatos.

A Szarvas Történelmi Magyarország Közepe jelképes építménye turisztikai látogatottságának növelése érdekében Szarvas Város Önkormányzata kikötő, partfal és a jelenlegi zöld terület rehabilitációját tűzte ki célul. A Holt-Körösön közlekedő sétahajó kikötése jelenleg nem biztosított, ennek érdekében kerül megépítésre egy 11,0 m hosszúságú kikötő. A tervezett kikötő utáni partszakasz folyamatosan omlik, bemosódik, így a partfal megtámasztása szükséges (akác oszlopokkal), illetve akác járólap felület kerül kialakításra.

  A Történelmi emlékút, gáttetőn, mulcsos gyalogút kialakítása projektelem része ként a felújítandó hossz 1250 m,  szélessége 1,6 m., kerti szegélyek kis méretű fa cölöpök. Kivitelezés munkálatok a szegély fektetése folyamatában tart. Az Erzsébet ligeti kerti utaknál szintén 1,6 m szélességben, 2520 m hosszon kerül mulcs terítés.

A kivitelező Integrál Építő Zrt. a vállalt befejezési időpont (2010. november 13) érdekében szakszerű és gyors munkavégzés mellett végzi kivitelezési feladatait.

 

 

„Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason” DAOP-2.1.1/E-2008-0013

 

Szarvas Város Önkormányzata 2008-ban nyújtotta be pályázatát a Dél alföldi Operatív Program „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című, DAOP-2.1.1/E kódszámú pályázati kiírásra.

A pályázatban megvalósuló fejlesztések:

Új gyalogos fahíd építése a Holt-Körösön, Arborétumi gyalogút építése, Történelmi emlékút kialakítása, Erzsébet ligeti kerti utak felújítása, Kikötő építése a Történelmi Magyarország közepén.

A marketing tevékenységek és a nyilvánosság biztosítása keretében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:

Három nyelvű idegenforgalmi kiadványcsalád, a turisztikai látványosságok elérését, tájékozódást elősegítő kültéri táblák, térképek, a Város frekventált pontjain 3 db kültéri, érintőképernyős terminál.

A projekt 70.142.479,-Ft összegű Uniós támogatásban részesült (50%).

Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, melynek sikeres lezárásával várhatóan 2010. júliusában indul meg a munka. A tervezett befejezés 2010. novemberében várható.

 

Kiválasztásra került a kivitelező, indul a beruházás!

 

A 2010. februárjában lezajlott első és eredménytelenül zárult közbeszerzési eljárást követően Szarvas Város Önkormányzata 2010. májusában ismételten lebonyolította a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. A második eljárás sikeres volt, és eredményesen zárult. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Integrál Építő Zrt. tette, a kivitelezési vállalkozási szerződést 2010. június 24-én írták alá a kivitelező cég és az Önkormányzat képviselői. A vállalási összeg: 139.984.599,-Ft. Az elkészült munkákra vállalt garancia 36 hónap.

A munka kezdése: 2010. június 24.

Várható befejezés: 2010. november 13.