DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013
No title

DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013

„Szarvas Város Közösségi Terénekés Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése”

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program DAOP-4.1.3/C-09 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények/terek fejlesztése” című pályázati felhívára.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosítószámú „Szarvas Város Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése” című pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt elszámolható költsége összesen: 55.555.555,- Ft
Támogatás összege:
49.999.999,- Ft
Támogatás mértéke:
89.999999 %

A projekt céljának rövid bemutatása:

A pályázat tárgyát képező Szarvas, Bethlen Gábor u. 11/2. szám alatti ingatlan Szarvas Város Önkormányzata tulajdonában lévő 370 nm alapterületű közösségi térnek megfelelő ingatlan. Az épület hasznos kihasználása és az új szolgáltatások bevezetése, centralizálása érdekében szükséges szerkezeti átalakítást végezni.

A projekt szükségességét indokolja, hogy Szarvas város területén régóta hiányzik egy kifejezetten gyermek és ifjúsági célcsoporttal működő fejlesztő, felkészítő, tanácsadó funkciót betöltő közösségi és szabadidő elemeket felvonultató szociális tér létrehozása. Tervezett szolgáltatásainkat 0- 29 éves hátrányos helyzetű fiatalok részére dolgoztuk ki, amely segít megoldást találni az egyes korcsoportoknak a megfelelő problémáikra. Összevont intézményünknek köszönhetően a korcsoportok fejlesztésének megfelelő szakmai stáb áll rendelkezésre, akik segítségével színvonalas szolgáltatásokat tudunk működtetni. Információs szolgáltatásainknak köszönhetően a célcsoportjaink hasznos, aktuális tájékoztatást kapnak a térség területén működő programokról, képzésekről, rendezvényekről, valamint egyéb mindennapokkal kapcsolatos tudnivalókról. A fentiekben emlegetett szociális szolgáltatásaink a következők:

 • korai fejlesztés (0-6 év),
 • AYRES kézség fejlesztő terápia (0- 10 év),
 • gyógy testnevelés (3- 18 év),
 • nevelési tanácsadás (3- 18),
 • információs pont és tanácsadó iroda (14- 29 év),
 • jogi tanácsadás (18- 29 év),
 • álláskeresési tanácsadás (18- 29 év),
 • pályaorientációs tanácsadás (14-20 év),
 • pályaválasztási tanácsadás (14- 20 év),
 • KÖR- Körös Ifjúsági Klub- csellengő kortárs csoportok részére fenntartott szabadidős szociális      színtér (14-29),
 • alapfokú informatikai felkészítő (10- 29 év),
 • drog és szenvedély betegség prevenció (14- 29),
 • szexuális felvilágosítás és tanácsadás (14-29).

A projekt által felújított épület nyújtotta szolgáltatások minden életkorhoz kapcsolódó problémakörrel, igyekszik foglalkozni, és szükség szerint bővíteni azokat, ezért nagyon fontos kiemelni az épület multifunkcionális jellegét.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2010. június 1.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése:
2012. május 31.

A egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás  sikeres volt.

A képviselő-testület a 2012. március 22- i ülésén úgy döntött, hogy a Szarvasi KOMÉP Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek.

A vállalkozási szerződés 2011. április 6-án aláírásra került, a kivitelező a munkákat a szerződés aláírását követően, a munkaterület átadás- átvétel után megkezdi.

"A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg"