DAOP-4.2.1-11-2012-0022
2012. november 23.

DAOP-4.2.1-11-2012-0022

Szarvas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretén belül „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DAOP-4.2.1-11-2012-0022 azonosító számú „A Zöldpázsit utcai óvoda bővítése az esélyegyenlőség jegyében” című pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt elszámolható költsége összesen: 126 243 435 Ft
Támogatás összege:
119 931 263 Ft
Támogatás mértéke:
95 %

A projekt céljának rövid bemutatása:

A projekt megvalósítása során a Zöldpázsit utca 4/1. szám alatt lévő épület átalakítása, bővítése történik. Az óvoda jelenleg 1 csoportszobával működik. Az épületbővítés során kapacitásbővítés keretében kialakításra kerül 1 új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszoba a hozzá tartozó helyiségekkel. Az esélyegyenlőség jegyében megtörténik az épület akadálymentesítése, illetve a gyermekek egészségének megőrzése érdekében az új orvosi szobában sófal kialakítására kerül sor.

Az önkormányzat fejlesztési céljai:

  • Az intézményben ellátott, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és családjaik szükségleteinek figyelembevételével az óvodai környezet korszerű és akadálymentes kialakítása.
  • Óvodai környezet energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészeti kialakítása.
  • A minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítása.
  • A tervezett fejlesztéssel mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetének, illetve munkafeltételeinek javítása.
  • Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatási színvonala ne csupán szinten tartható legyen, hanem emelkedjen is.
  • Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatokat.
  • Az óvodai sószoba kialakítása, mely segítené a gyermekek betegségeinek megelőzését, a tartósan beteg gyermekek egészségi állapotának javulását.

Az infrastrukturális fejlesztések következtében lehetőség nyílik a célok megvalósítását szolgáló egészséges, tanulóbarát környezet kialakítására, változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítására, az új tanulásszervezési módszerek a kompetencia alapú nevelés megvalósítására. A funkcióváltást szem előtt tartó átalakítás, bővítés és a hiányzó eszközök beszerzése lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű gyerekek számára is esélyegyenlőséget biztosítva a versenyképes tudás megszerzéséhez.

A Zöldpázsit utcai óvoda 20 fő befogadására alkalmas, 1 csoportszobával történő bővítése elősegíti azt, hogy hatékonyabb módon teljesíthető a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek megoszlása az egyes óvodai intézményekben.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. május 15.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése:
2013. december 20.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.