ÁROP -1.A.5-2013-2013-0012
No title

Projekt címe: Szarvas Város Önkormányzata szervezetfejlesztése

Szarvas Város Önkormányzata sikeresen vett részt a Széchenyi Terv Államreform Operatív Program pályázatán, melynek keretében 2014 január és október között egy átfogó szervezetfejlesztési tevékenység valósult meg a Polgármesteri Hivatalban.

A program célja Önkormányzatunk költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása, annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt.

Ezzel biztosítva:

 A pénzügyi egyensúly az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működőképességének megőrzését,

Az önkormányzati bevételi források növelését, mert új feladatokat csakis a saját források rendelkezésre állásának függvényében vállalhat az önkormányzat.

Az eddigi intézményfenntartó önkormányzat átalakulását feladatellátó önkormányzattá, amelyek polgáraik igényeinek kielégítését a feladat minél olcsóbb és hatékonyabb elláttatásával kívánják megoldani.

A projekt 100%-os, az Európai Unió és a Magyar Állam által közösen nyújtott társfinanszírozásban valósult meg. A projekt összköltsége és a pályázat keretében elnyert támogatás összege 21.992.177 Ft.

ÁROP -1.A.5-2013-2013-0012
„Szarvas Város Önkormányzata szervezetfejlesztése” pályázat

Projekt összköltsége: 21.992.177.- Ft
Támogatási intenzitás: 100%

A pályázat fő célkitűzései:

 • Fenntartható és kiegyensúlyozott költségvetési pozíció fenntartása,
 • Az önkormányzat tulajdonban lévő Kft-k tulajdonosi kontroll folyamatának felülvizsgálata, a társaságok költséghatékonyságának fokozása
 • Kiszervezhető önkormányzati feladatok körének áttekintése, amennyiben jelentős megtakarítás érhető el
 • Köznevelés területén foglalkoztatott technikai dolgozók összetétele, létszáma, feladatköre, viszonyulás az ellátandó feladatok méretéhez és köréhez
 • Korábbi ÁROP pályázat hasznosulásának áttekintése

A projekt eredményei:

 • Korábbi szervezetfejlesztés megvalósulását bemutató tanulmány
 • Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány
 • Intézményirányítási modell
 • Hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány
 • Feladatellátási és finanszírozási modell
 • Bevezetett intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer
 • Az igényfelmérés eredményeit összefoglaló kutatási jelentés
 • A megváltozott feladatellátást lekövető belső szabályzat

Beszerzésre kerül:

 • Intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információkat szolgáltató szoftver
 • Mérnöki szakértői díjak (projekt szakmai megvalósításának tanácsadói támogatása)
 • Nyilvánosság (tájékoztató táblák, fotódokumentáció, sajtóközlemény)

A projekt megvalósításának ideje:
A projekt megvalósítás kezdő időpontja:      2013. 10. 21.
A projekt befejezésének időpontja:               2014. 09. 30.