Pályázatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

DAOP-4.2.1-11-2012-0022 2012. november 23. | 22:52

 

A Zöldpázsit utcai óvoda bővítése az esélyegyenlőség jegyében

 
 
Szarvas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Dél-alföldi Operatív Program keretén belül „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázati felhívásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DAOP-4.2.1-11-2012-0022 azonosító számú „A Zöldpázsit utcai óvoda bővítése az esélyegyenlőség jegyében” című pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte.
 

A projekt elszámolható költsége összesen: 126 243 435 Ft
Támogatás összege: 119 931 263 Ft
Támogatás mértéke: 95%

A projekt céljának rövid bemutatása:
A projekt megvalósítása során a Zöldpázsit utca 4/1. szám alatt lévő épület átalakítása, bővítése történik. Az óvoda jelenleg 1 csoportszobával működik. Az épületbővítés során kapacitásbővítés keretében kialakításra kerül 1 új, 20 fő befogadására alkalmas csoportszoba a hozzá tartozó helyiségekkel. Az esélyegyenlőség jegyében megtörténik az épület akadálymentesítése, illetve a gyermekek egészségének megőrzése érdekében az új orvosi szobában sófal kialakítására kerül sor.

Az önkormányzat fejlesztési céljai:
  • Az intézményben ellátott, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű és családjaik szükségleteinek figyelembevételével az óvodai környezet korszerű és akadálymentes kialakítása.
  • Óvodai környezet energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészeti kialakítása.
  • A minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítása.
  • A tervezett fejlesztéssel mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetének, illetve munkafeltételeinek javítása.
  • Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatási színvonala ne csupán szinten tartható legyen, hanem emelkedjen is.
  • Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatokat.
  • Az óvodai sószoba kialakítása, mely segítené a gyermekek betegségeinek megelőzését, a tartósan beteg gyermekek egészségi állapotának javulását.

Az infrastrukturális fejlesztések következtében lehetőség nyílik a célok megvalósítását szolgáló egészséges, tanulóbarát környezet kialakítására, változatos tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítására, az új tanulásszervezési módszerek a kompetencia alapú nevelés megvalósítására. A funkcióváltást szem előtt tartó átalakítás, bővítés és a hiányzó eszközök beszerzése lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű gyerekek számára is esélyegyenlőséget biztosítva a versenyképes tudás megszerzéséhez.

A Zöldpázsit utcai óvoda 20 fő befogadására alkalmas, 1 csoportszobával történő bővítése elősegíti azt, hogy hatékonyabb módon teljesíthető a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek megoszlása az egyes óvodai intézményekben.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013. május 15.
A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2013. december 20.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


 
 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin -  Patika
Telefon: 66-311-616indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. január 16. 13:00 órától 2021. január 23. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek