Szabályzatok


Keresés
  Az Internet- és intranet-szolgáltatás igénybevételéről, valamint a belső és külső E-mail szolgáltatás használatáról szóló szabályzat
  A Hivatal tulajdonát képező mobil munkaállomások (laptopok) személyi használatáról szóló szabályzat
  Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
  Belső ellenőrzési kézikönyv
  Kockázatkezelési szabályzat
  TakarNet hálózat igénybevételéről szóló szabályzat
  A Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartása, a bélyegzők használatának szabályai
  Szarvas Város Polgármesteri Hivatala adatvédelmi és számítástechnikai adatbiztonsági szabályzat
  Belső szabályzat a költségvetés készítéséről és végrehajtásáról
  Szarvas Város belterülete digitalizált egyesített közműtérképéből a lakosság részére történő adatszolgáltatás rendjéről szóló szabályzat
  Eszközök és források értékelési szabályzata
  Számlarend
  A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei
  Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Önköltségszámítási szabályzata
  Belső szabályzat a Polgármesteri Hivatal kiadmányozási rendjéről
  Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
  Hivatali és az önkormányzati gépjárművek üzemeltetéséről, hivatali gépjármű magáncélú használatának elszámolásáról szóló szabályzat
  Munkavédelmi és Munkabiztonsági Szabályzat
  Pénzkezelési Szabályzat
  Számviteli Politika
  Leltározási és leltárkészítési szabályzat
  Önkormányzati támogatásokra vonatkozó szerződéskötések és kifizetések rendjéről szóló szabályzat
  A Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottságának és Nyugdíjas Bizottságának létrehozásáról és feladatairól szóló szabályzat
  Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat
  A Szarvasi Polgármesteri Hivatal portaszolgálata és a beléptető rendszere működésének szabályai
  Kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának az utazási költségtérítés és a saját gépjármű hivatalos célokra történő használatának szabályzata
  Reprezentációs szabályzat
  Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata
  Szarvasi Polgármesteri Hivatal közbeszerzéseiről
  Szarvas Város Önkormányzatának a beszerzések és közbeszerzések eljárásrendjéről szóló szabályzata
  Információátadási Szabályzat
  Iratkezelési szabályzat
  Szarvas Város Önkormányzata Címzetes Főjegyzőjének szabályzata a kulcsok kezeléséről
  Tűzvédelmi Szabályzat
  A belső kontrollrendszer szabályai
  Szabályzat az uniós támogatások pénzügyi lebonyolításának, elszámolásának rendjéről
  Likvid pénzeszköz- és kockázatkezelési szabályzat
  Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről, a vagyonnyilatkozat átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről és a vagyongyarapodási vizsgálat eljárási rendjéről szóló szabályzat
  Szarvasi Polgármesteri Hivatal Informatikai Biztonsági Szabályzata
  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat
  Házasságkötési és egyéb családi események lebonyolítása
  Gazdálkodási szabályzat
  Szarvasi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzat
  Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
  A köztisztviselői igazolványok nyilvántartási rendje
  Szabályzat a közérdekű bejelentések és panaszok kezeléséről

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony - Patika 5540 Szarvas Szabadság u. 23. Telefon: 66-313-543
Telefon: 66-313-543
Nyitvatartas: 2018 január 13. 13:00 órától 2018 január 20. 13:00 óráig
Cím: Szirony - Patika 5540 Szarvas Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

ÁNTSZ

Hétfõtõl csütörtökig:
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Bannerek