Önkormányzati jogtár


Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.23.) önkormányzati rendelete
2021.04.24 -

Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(III.27.) önkormányzati rendelete
2021.03.28 -

a hivatali helyiségen és munkaidőn kí­vüli anyakönyvi események megrendezésének szabályairól és dí­jtételeiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete
2020.11.01 -

a gépjármű várakozóhelyek épí­téséről és megváltásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelete
2020.06.27 -

Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete
2019.04.27 -

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete
2022.01.01 -

a települési támogatások, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelete
2018.04.21 -

Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete
2017.10.21 -

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017.(X.20.) önkormányzati rendelete
2017.10.21 -

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesí­téssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
2017.08.31 -

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
2017.04.29 -

Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete
2022.01.01 -

Szarvasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
2016.05.21 -

az ingatlanok házszám- megállapí­tásának szabályairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
2016.05.21 -

Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelete
2015.12.01 -

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelete
2015.05.23 -

Szarvas Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelete
2022.02.01 -

az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdí­járól és egyéb juttatásairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
2014.08.30 -

az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók megfizetésének módjáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete
2014.04.26 -

Szarvas Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete
2016.09.18 -

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyví­z begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete
2012.05.21 -

a "szarvasi termék" megkülönböztető információról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete
2013.10.19 -

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térí­tési dí­jakról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
2011.01.01 -

az ivóví­z-ellátási és szennyví­z-elvezetési szolgáltatás dí­jainak megállapí­tásáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelete
2020.09.02 -

az önkormányzat elismeréseinek alapí­tásáról és adományozásuk rendjéről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
2009.10.01 -

A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesí­téséről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 34/2006. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
2008.09.01 -

a térí­tési dí­j- és tandí­jfizetési kötelezettség szabályozásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2005. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
2005.06.24 -

az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegení­téséről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelete
2015.04.25 -

a talajterhelési dí­jjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003.(X.17.) önkormányzati rendelete
2018.12.22 -

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati dí­jak megállapí­tásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2002.(VIII.16.) önkormányzati rendelete
2013.08.16 -

a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvání­tásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2001. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
2003.11.21 -

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2000. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete
2000.08.24 -

a 2000. évi belví­z sújtotta lakóépületek újraépí­téséhez és felújí­tásához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/1999. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
1999.08.26 -

az 1999. évi belví­z sújtotta lakóépületek újraépí­téséhez és felújí­tásához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/1999. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
1999.06.24 -

a középületek és közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
1999.04.01 -

az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/1999. (I. 29.) önkormányzati rendelete
1999.01.29 -

az önkormányzati tulajdonú ifjúsági lakásokba (fiatal házasok otthonába) való bekerülés feltételeiről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/1998. (II. 19.) önkormányzati rendelete
2004.01.01 -

a választásokkal kapcsolatos plakátok elhelyezéséről

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/1995. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
2004.01.01 -

a külterületi ivóví­zvezeték-hálózat fejlesztéséről és a vezetékekre csatlakozás feltételeiről

elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Szirony Patika
Telefon: 66-313-543indulás elĹ‘tt Ă©rdeklĹ‘djön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. október 09. 13:00 órától 2021. október 16. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Szabadság u. 23.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek