ROHU179 „POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORA?ELE ROMÂNE?TI ?I MAGHIARE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ”

PARTENERI DE PROIECT: ALE?D (ROMÂNIA), ?INTEU (ROMÁNIA), MARGHITA (ROMÂNIA), SZARVAS (UNGARIA), BERETTYÓÚJFALU (UNGARIA)

PREZENTAREA DETAILATĂ A ACTIVITĂTILOR DIN CADRUL PROIECTULUI:
AUTOGUVERNAREA ORA?ULUI SZARVAS SI-A ASUMAT RĂSPUNDEREA SĂ IMPLEMENTEZE URMĂTOARELE ACTIVITĂTI:
ORGANIZAREA A 3 CONFERINTE:
   1. LA PRIMA CONFERIN?Ă ORGANIZATĂ CU SCOPUL SCHIMBULUI DE EXPERIEN?E AU FOST PREZENTATE PARTICIPAN?ILOR ÎN MOD DETAILAT CELE MAI IMPORTANTE ACTIVITĂ?I PE CARE PRIMĂRIA ?I AUTOGUVERNAREA ORA?ULUI LE/A PLANIFICAT PENTRU IMPLEMENTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI. ÎN AFARĂ DE ACESTEA AM DISCUTAT DESPRE MODUL ÎN CARE S-AR PUTEA DEZVOLTA TURISMUL ÎN ORA? ?I ÎN JURUL ORA?ULUI SZARVAS, SUB FORMA UNUI BRAINSTORMING, CU TITLUL „ADMINSTRA?IA PUBLICĂ ?I TURISMUL CARE NE LEAGĂ”. UN ALT ELEMENT DE BAZĂ AL ACESTEI ÎNTÂLNIRI A FOST SETUL DE ACTIVITĂ?I LEGATE DE EDUCA?IA DIGITALĂ A CELOR ÎN VÂRSTĂ.
   2. A DOUA CONFERIN?Ă MENITĂ SĂ REALIZEZE UN SCHIMB TRANSFRONTALIER DE EXPERIEN?E A FOST ORGANIZATĂ ÎN MAI, CU SCOPUL DE A FACE POSIBIL UN DIALOG INTERACTIV ÎNTRE PARTENERI REFERITOR LA POSIBILITĂ?ILE DE DEZVOLTARE A ADMINISTRA?IEI PUBLICE, PRECUM ?I PENTRU A FACE CUNOSCUTE TUTUROR PARTENERILOR REZULTATELE DEJA OB?INUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI. PARTENERII AU AVUT OCAZIA DE A VEDEA ?I DE A EXPERIMENTA SISTEMUL AUDIO/TECHNIC INSTALAT ÎN SALA DE CONFERIN?E A PRIMĂRIEI.
   3. A TREIA CONFERIN?Ă VA AVEA LOC ÎN ANUL 2020.

CELE MAI IMPORTANTE ACTIVITĂTI (PILOT ACTIVITIES):
   1. ELABORAREA STUDIULUI „GUIDELINES ON TRANSPARENCY IN PUBLIC ADMINISTRATION” (DIRECTIVELE TRANSPAREN?EI ADMINISTRA?IEI PUBLICE)
   2. PROCURAREA ?I INSTALAREA SISTEMULUI AUDIO-TECHNIC ÎN SALA DE CONFERIN?E
   3. ORGANIZAREA CURSURILOR DE EDUCA?IE DIGITALĂ A VÂRSTNICILOR
   4. ELABORAREA UNEI PAGINI WEB ROMÂNE ?I SLOVACE

ÎN CEEA CE PRIVE?TE ACTIVITĂ?ILE DE PROMOTARE A PROIECTUUI AM PROCURAT URMĂTOARELE MATERIALE: 20 DE BUCĂ?I DE AFI?E, 100 DE BUCĂ?I DE VIGNETE, 1 SUPORT ROLL-UP, 1000 DE BUCĂ?I DE PROSPECTE ?I 1000 DE MAPE.

În afară de toate cele de mai sus, printre activită?ile de proiect se numără ?i ?edin?ele lunare organizate pe parcursul derulării proiectului (s-au planificat 15 întâlniri ale managementului de proiect). În acela?i timp, pentru perioadele de raportare a fost planificată câte o întâlnire la care participă autoguvernarea noastră, ceea ce înseamnă că vor fi în total 5 ?edin?e comune.

O altă activitate obligatorie a proiectului pe care am îndeplinit-o a fost participarea la toate conferin?ele ?i workshopurile organizate de ceilal?i 4 parteneri.

stiahnuť dokument

Interreg Romania-Hungary