Menü

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Hirdetmény
2015. január 16.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a Szarvas, külterület 0258/2. hrsz. alatti tehenészeti telep környezetvédelmi működési engedélyének módosítási eljárása során 2015. január 29. napján 10.00 órai kezdettel lakossági közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltségének földszinti tárgyalóterme (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.)

Ügyintéző neve: Szelezsán Erika                  elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                       tel.: 06-66/362-944/50248. 

A közmeghallgatással kapcsolatos hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján

2015. január 16. és 29. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. január 16.
No title

HIRDETMÉNY A 2014/2015. ÉVI SZOCIÁLIS FÖLDPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

Szarvas Város Önkormányzata a 2015. évben is meghirdeti a Szociális Földprogramban való részvétel lehetőségét. A Képviselő- testület 1/2012. (I.15.) önkormányzati rendelete szerint az a személy jogosult szociális földprogramban való részvételre, aki:

  • Legalább egy éve szarvasi lakóhellyel rendelkezik,
  • A háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át,
  • Nyilatkozatban vállalja, hogy a megtermesztett takarmánynövényt saját állatai etetésére fogja használni.

A támogatásra nem jogosult az egyéni vállalkozó, valamint gazdálkodó szervezetnek a tevékenységben személyesen közreműködő tagja.

A támogatott személy köteles a támogatási szerződésben foglaltak szerint az adott földterületen munkavégzéssel személyesen közreműködni, valamint a tevékenység végzéséhezz szükséges térítésmentes képzésben az Önkormányzat által meghatározottak szerint részt venni. Az elvégzett munkáért terményt kap a támogatott, melyet saját állatai etetésére használhat fel.

A támogatási kérelmet a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1. sz.) földszint 9. irodájában beszerezhető vagy Szarvas város honlapjáról (www.szarvas.hu) letölthető formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.

Benyújtási határidő: 2015. február 28.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

KÉRELEM a 2014/2015. évi Szociális Földprogram keretében adható természetbeni juttatás iránt

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény
2015. január 16.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 32. sz. alatti üzlet bérletére


A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

  • helye:                                 Szarvas, Szabadság u. 32.
  • alapterülete:                      57 m2
  • rendeltetése:                     kereskedelmi egység
  • közművesítése:                 összközműves
  • egyéb felszereltség:         -

2, A bérleményt kereskedelmi, iroda, szolgáltatás célra lehet hasznosítani.

3, A bérleti szerződés időtartama 5 év, a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 3 hónap határidővel írásban felmondhatja.

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. január 16.

A Békés Megyei Kormányhivatal értesíti az ismeretlen helyen tartózkodó Horváth Mihály 8630 Balatonboglár, Kápolna u. 6. szám alatti lakost, hogy a Szarvas, 0571/4. hrsz-ú ingatlanra bányaszolgalmi jog alapítása kapcsán BEB/03/104/2015. (Előirat száma: BEB/03/1126/2014.) ügyszámon eljárást indított. Nevezett az ügyben hozott végzéseket átveheti a hatóság hivatalos helyiségében (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. szám 1. em. A-9. sz. iroda) ügyfélfogadási időben (hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 óra között, péntek: 8.00-14.00 óra között) személyesen vagy meghatalmazottja útján.

A hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. január 15. és 30. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Rendelet közhírelése
2015. január 16.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény Plastolus
2015. január 06.
Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény
2015. január 06.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő
összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye:                               Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete:                    földszint: 300,7 m2
                                           galéria: 96,91 m2
- közművesítése:               összközműves

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 
Tisztelt Szarvasi Polgárok!
2014. december 04.
No title

A mai napon több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, amelyek szerint a város több pontján is energetikai tanúsítvány kiállítására tettek ajánlatot ismeretlen vállalkozók. A bejelentések szerint a tanúsítvány beszerzését mint uniós jogszabály által mindenkire érvényes kötelezettséget mutatták be. A kért munkadíj jellemzően 60-100 ezer forint közötti összeg.

Annak érdekében, hogy Önök tisztában legyenek a jogaikkal és kötelességeikkel, ezúton hívom fel figyelmüket a következőkre.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek a magánszemélyekre vonatkozó legfontosabb előírásai a következők.

1./       Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány kiállítása?

50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű új épület építése, illetve 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű meglévő épület értékesítése vagy bérbeadása esetén (utóbbi esetben is csak akkor, ha a teljes ingatlant bérbe adják).

A fentiekből következően nem fedi a valóságot azon állítás, hogy minden létező magyarországi ingatlanra kötelező kiállítani a tanúsítványt!

2./       Kik készíthetik el?

Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetnek. Az energetikai tanúsítást végzők listája elérhető:

 A Magyar Mérnöki Kamara  honlapján, az alábbi címen: http://mmk.hu/kereses/tagok

A Magyar Építész Kamara honlapján az alábbiak szerint: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

3./       Mennyibe kerül?

A fenti kormányrendelet 10.§-a meghatározza, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500,-forint. Erről díjjegyzéket kell kiállítani, amely tartalmazza a tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő ÁFA összegét.

Kérem Önöket, hogy a tanúsítvány kiállítására tett ajánlatokat ezen ismeretek birtokában szíveskedjenek értelmezni és értékelni.

Szarvas, 2014. december 4.

                                                                                              Dr. Melis János
                                                                                                    jegyző

 
Szarvasi helyijárati menetrend
2014. november 16.
Szarvasi helyijárati menetrend

LETÖLTÉS

 
A 7. Wuxi-i Nemzetközi Testvérvárosi Fórum (2014. 10.20-22.) különkiadása
2014. november 13.

Angol változat

LETÖLTÉS

Magyar változat

LETÖLTÉS

 
Oklevél
2014. november 06.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátalja Magyar Főiskola oklevele 

LETÖLTÉS

 
HVB november 4-i döntése
2014. november 04.

106/2014.(XI.04.) sz. HVB határozat

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám

Kötelező biztosítás kalkulátor

F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2015 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter