Menü


 

Powered by Core Design

CLLD | Bezárás

Szarvas Város Önkormányzata és további 20 tag együttműködésével megalakult a Szarvasi Helyi Közösség 2016. május 23-án.

Megalakulásának célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoport megalakítása, amely a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel a helyi társadalom megújítását szolgálják.

***

A Szarvasi Helyi Közösség munkacsoport üléseket tartott 2016. június 6. és június 7. napján. Az SZHK az üléseken elkészítette Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia helyzetelemzését és megtervezte célhierarchiáját.

***

A Stratégia támogatható tevékenységeinek összeállításához kérjük a Város vállalkozóit, egyesületeit, alapítványait, stb., hogy töltsék ki és küldjék vissza projekt ötleteiket.
A projekt ötlet adatlap itt található.
A kitöltött adatlapokat kérjük Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni 2016. június 14. napjáig.

***

CLLD-vel kapcsolatos cikkek

 

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 8:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Hirdetmény
No title

„CSOK”-támogatás Szarvason

 

Szarvas Város Önkormányzataakképp is támogatni kívánja a fiatalok – a CSOK támogatási rendszer igénybevételével történő – új lakáshoz jutását, hogy a saját tulajdonában lévő ingatlanait rendelkezésre bocsátja kedvező árú lakások megvalósítását lehetővé tevő kistársasházak illetve sorházak építésére, melynek érdekében ezen ingatlanok beépítési tervét is elkészítette.
 

A Szentesi úti lakópark korábban megépült kistársasházai folytatásaként, illetve a mögöttük elhelyezkedő területen hasonló tömegű, de a mai kor építészeti igényeinek megfelelő kivitelű épületekben hagyományos, leginkább 40 és 80 m2 közötti méretű társasházi lakások megépítésére van lehetőség az igények függvényében.
 

A Szentesi út túloldalán, a Toldi utcáig terjedő területen lévő üres önkormányzati ingatlanok – már saját használatú kertet is biztosító – sorházi lakások építésére nyújtanak lehetőséget szintén az igényektől függően, jellemzően 80-100 m2 közötti – vagy akár nagyobb – mérettel.
 

Az Önkormányzat tulajdonában vannak családi házak építésére alkalmas ingatlanok is, melyeken kedvező áron ugyancsak megvásárolhatóak. Ezen építési telkek megvásárlására vonatkozó konkrét pályázati kiírás megtekinthető Szarvas Város honlapján.

Amennyiben a fentiekben felvázolt beépítési lehetőség iránt érdeklődik, vagy további kérdése merül fel, úgy kérem keresse önkormányzatunknál Kovács Lajos építész szaktanácsadót (telefon:06/66/311-122 - 138 mellék), amennyiben a kedvezményes feltételekkel meghirdetett telkek megvásárlása tárgyában érdeklődik, úgy keresse Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt (telefon: 06/66/311-122 - 120-as mellék).  

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540-Szarvas, Szabadság út 36.

Dr. Melis János
jegyző

Szarvas város új honlapja
No title

Megtekinthető Szarvas város új honlapja, ami egyenlőre csak teszt üzemmódban működik.
A honlap az alábbi linken érhető el:

http://teszt.szarvas.hu/

Hirdetmény
No title

Tisztelt lakosság!

Szarvas Város Önkormányzata pályázat keretében megépítette a régi Orosházi út mellett elhelyezkedő Inkubátorházat, mely 2010 óta 100%-os kihasználtsággal üzemel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további kezdő vállalkozások támogatása érdekében egy újabb inkubátorház építésére pályázik. Az épület méretének és elhelyezésének kiválasztása érdekében egy előzetes közvélemény kutatást végzünk.

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítsék munkánkat.

 

1) Tervezi-e, hogy az elkövetkező 1-5 évben önálló vállalkozást indít?
 
2) Egy inkubátorház megépítése esetén, bérelne-e abban helyiséget? (minden kötelezettség nélkül)
 
3) Milyen típusú vállalkozást kíván indítani?
 
4) Mekkora terület igénye lenne?
 
Hirdetmény
2016. augusztus 19.
No title

BMKKTF-Mezőberényi út 0678/2. hrsz. körny.eng. mód.

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2016. augusztus 19.
No title

NKH-Szarvas, Holt-Körös gyaloghíd ép. eng. meghosszabbítása

LETÖLTÉS

 
Döntés jóváhagyás
2016. augusztus 19.
Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság döntésének jóváhagyása

LETÖLTÉS

 
HVI elérhetőségei
2016. augusztus 19.
HVI elérhetősége

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2016. augusztus 16.
No title

Cserkeszőlő, Thermál lakópark I. ép. alatti étteremhez tartozó beépített terasz fennmaradási engedélyezése

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2016. augusztus 15.
No title

M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondors közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény piaci alapú bérlakás bérbeadására
2016. augusztus 05.

Az ingatlan alapadatai:
  Cím Alapterület Szobák száma Komfortfokozata Fűtési mód: Bérleti díj: Egyéb fizetendő költség:
1 Jókai utca 107. B. I. 5. 55 m2 2 szoba komfortos gázfűtés 24.200,-Ft/hó - közös költség: 3.300,-Ft/hó
- lépcsőház takarítás: 5.00,-Ft/hó
- szemétszállítás: 1.372,5,-Ft/hó
- rezsi költség

A lakásbérleti szerződés időtartama:  A bérleti szerződés határozott időtartamra kötődik,  lejárta 2017. április hó 14. napja. Az önkormányzat a szerződést a bérlet ideje alatt indoklás nélkül felmondhatja, 60 napos felmondási idő figyelembe vételével.

 

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény piaci alapú bérlakás bérbeadására
2016. augusztus 05.

Az ingatlan alapadatai:
  Cím Alapterület Szobák száma Komfortfokozata Fűtési mód: Bérleti díj: Egyéb fizetendő költség:
1 Dr. Melich J. utca 2/2. C. lh. IV. emelet 12. 57 m2 2 szoba komfortos gázfűtés 25.080,-Ft/hó - közös költség: 6.500,-Ft/hó
- rezsi költség

A lakásbérleti szerződés időtartama:  A bérleti szerződés határozott időtartamra kötődik: a pályázó igénye szerint  egy, kettő, illetve három évre. 

Tovább...
 
Hirdetmény
2016. augusztus 03.

A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékelésérő és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet a hazai jogrendbe átültető 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben előírtaknak megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vasutakra (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) vonatkozó stratégiai zajvédelmi intézkedési tervjavaslatokat.

Az érintett szakmai szervezetekkel lefolytatott egyeztetést követően a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 11. §-ának (7) bekezdése alapján a KTI tájékoztatja az adott intézkedési tervek által érintett önkormányzatokat az (5) bekezdésnek megfelelő tartalommal. Az érintett önkormányzatok a (7) bekezdés értelmében 8 napon belül tájékoztatják a közvéleményt. A (6) bekezdés alapján az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. A KTI ezt követően a vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

Az érintett fő közlekedési létesítmények intézkedési tervjavaslatai, valamint a kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linken érhetők el:

Békés megye - Szarvas - Stratégiai intézkedési terv - közút

LETÖLTÉS

Általános leírás

LETÖLTÉS

Műszaki dokumentáció

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény
2016. augusztus 01.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Fő tér 3.  sz. alatti büfé helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

            - helye:                                   5540 Szarvas, Fő tér 3. (általános iskola)
            - rendeltetése:                       kereskedelmi egység (büfé)
            - közművesítése:                   összközműves
            - egyéb felszereltség:            -

2, A bérleményt hidegkonyhás büfé üzemeltetés céljára lehet hasznosítani, betartva az iskolai büfékre vonatkozó valamennyi előírást.

3, A bérleti szerződés időtartama 5 év, a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 3 hónap határidővel írásban felmondhatja.

Tovább...
 
Pályázati felhívás
2016. augusztus 01.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

Tovább...
 
Földet a gazdáknak program - eredményközlő árverési hird.
2016. július 29.
No title
Földet a gazdáknak program - eredményközlő árverési hird.

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Reklám
Kötelező biztosítás kalkulátor

 
F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2016 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter