Menü

 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Pályázati hirdetmény Plastolus
2015. március 03.
Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2015. március 02.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti az érintetteket, hogy a UAB-069. forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonásáról BE-08B/03/779-4/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. március 02. és 17. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Pályázati hirdetmény
2015. március 02.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatothirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére

 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

  • helye:                                   Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
  • alapterülete:                        földszint: 300,7 m2
                                                                galéria: 96,91 m2
  • közművesítése:                   összközműves

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. február 25.
No title

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége értesíti az érintetteket, hogy Kunszentmárton, Fráter György utca útépítési engedélyezési eljárása kapcsán XI-T-002/00650-0/2014. iktatási számon 2014. december 20. napján közigazgatási hatósági eljárás indult, amely során a Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. szám alatt 2015. március 03. napján 10.00 órakor helyszíni szemlét és közmeghallgatást tart.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére megtekinthető az eljáró hatóság ügyintézőjénél 5000 Szolnok, Indóház u. 8. hivatali ügyfélfogadási időben előzetesen egyeztetett időpontban, valamint a közmeghallgatás és a helyszíni szemle helyszínén.

Ügyintéző: Burka Gergő                               hivatali elérhetőség: 56/514-410
                                                                      e-mail:  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A közmeghallgatásról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. február 25. és március 12. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény bíróságra történő ülnökjelölésről
2015. február 24.

HIRDETMÉNY A SZARVASI JÁRÁSBÍRÓSÁGRA TÖRTÉNŐ ÜLNÖKJELÖLÉSRŐL

LETÖLTÉS

Tájékoztató

LETÖLTÉS

Nyomtatvány bírósági ülnökké jelöléshez

LETÖLTÉS

 
Felhívás
2015. február 23.

A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Szarvas város között létrejött megállapodás szerint tájékoztatjuk a vállalkozókat és érdeklődőket, hogy kihelyezett ügyfélszolgálatot tart a BMVA a Főtéri Iskolában (Szarvas Főtér 3. 2.emelet), minden hónap utolsó péntekén, délután 14 órától 17 óráig.

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. február 23.

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában működő Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje beiratkozási rendjét a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja:
2014. április 20-án, 21-én 7:00 - 17:00 óra között

A beiratkozás helye:

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje
Óvoda esetében:

5540 Szarvas, Kossuth u. 66.

Bölcsőde esetében:
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
  • lakcímkártyája
  • TAJ kártya,
  • a szülő személyi igazolványa,
  • szülő lakcímkártyája

Amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű, kérjük hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg, több gyermekes igazolás) kérjük hozza magával ezen dokumentumot is.

Óvodai felvételi kérelem 2015.

LETÖLTÉS

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez (Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 66/313-727, e-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) szíveskedjenek fordulni.

                                      Tóth Tímea
                                   Intézményvezető
 

 
Pályázati hirdetmény
2015. február 20.
No title

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S
 

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság u. 25-27.,
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. február 18.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti az érintetteket, hogy a CPY-812. forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonásáról BE-08B/03/745-4/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

2015. február 18. és március 05. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. február 16.
No title

Szarvas Város Jegyzője Adócsoportja értesíti Tóth István 5540 Szarvas, települési szintű lakóhellyel rendelkező személyt, hogy részére a I. 312/2/2015. számú fizetési felhívást lakcímének hányában kézbesíteni nem tudja. A felhívást az ügyfél vagy meghatalmazottja átveheti a Szarvasi Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál 5540 Szarvas, Béke u. 1. szám 07. ajtószám alatt.

A fizetési felhívás kibocsátásáról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. február 16. és március 03. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. február 13.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
 

/3db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére/
 

I. Az ingatlanok alapadatai:

 

 

Cím:

Alapterület:

Szobák

száma:

Komfortfokozata:

Fűtési

mód:

Bérleti díj:

1.

Fő tér 2. C. lh. fsz. 1.

57 m2

2 szoba

komfortos

gáz

13.680,-Ft/hó

2.

Szentesi út 19.

II. em. 6.

40 m2

1,5 szoba

összkomfortos

gáz

12.800,-Ft/hó

3.

Szentesi út 17.

II. em. 5.

40 m2

1,5 szoba

összkomfortos

gáz

12.800,-Ft/hó

 

A Fő tér 2. C. lh. fsz. 2. szám alatti bérlakás 2015. 04. 30-án vehető birtokba.

A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. február 13.

TISZTELT SZARVASI LAKOSOK!

Szarvas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a 16/2015. (I.22.) képviselő- testületi határozatával döntött a város belterület 3682. helyrajzi számú, Vásártér elnevezésű területét érintő rendezési terv módosításáról.

A rendezési terv módosítása a város közigazgatási területére vonatkozó hatályos Szarvas Város Önkormányzata Képviselő- testületének a helyi építési szabályzatról szóló 19/2006. (V.19.) önkormányzati rendeletét és a Szabályozási tervet érinti.

A rendezési terv módosításában partneri egyeztetés keretében az alábbi módon lehet részt venni:

Az érintettek a közzététel ideje alatt a megtekintés alapján észrevételt tehetnek.

A módosítást érintő tervek, településrendezési eszközök a közzététel ideje alatt megtekinthetők és rendelkezésre állnak a Szarvasi Polgármesteri Hivatalban (5540 Szarvas, Béke u. 1. sz. 9. számú iroda), továbbá a szarvas.hu honlapon a Fejlesztési programok menüpont alatt.

A hirdetmény közzétételének napja: 2015. február 13.

A hirdetmény levételének napja: 2015. március 03.

Szarvas, 2015. február 13.

Babák Mihály
Szarvas Város Polgármestere

 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám


Kötelező biztosítás kalkulátor

F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2015 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter