Menü


 

Powered by Core Design

CLLD | Bezárás

Szarvas Város Önkormányzata és további 20 tag együttműködésével megalakult a Szarvasi Helyi Közösség 2016. május 23-án.

Megalakulásának célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoport megalakítása, amely a helyi szükségleteket és lehetőségeket feltárva, ösztönzik a helyi szereplők együttműködését és tudatosságát, amellyel a helyi társadalom megújítását szolgálják.

***

A Szarvasi Helyi Közösség munkacsoport üléseket tartott 2016. június 6. és június 7. napján. Az SZHK az üléseken elkészítette Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia helyzetelemzését és megtervezte célhierarchiáját.

***

A Stratégia támogatható tevékenységeinek összeállításához kérjük a Város vállalkozóit, egyesületeit, alapítványait, stb., hogy töltsék ki és küldjék vissza projekt ötleteiket.
A projekt ötlet adatlap itt található.
A kitöltött adatlapokat kérjük Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címre szíveskedjenek visszaküldeni 2016. június 14. napjáig.

***

CLLD-vel kapcsolatos cikkek

 

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 KORMÁNYABLAK
 Hétfő: 8:00 - 17:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00
 Csütörtök: 8:00 - 18:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Hirdetmény
No title

„CSOK”-támogatás Szarvason

 

Szarvas Város Önkormányzataakképp is támogatni kívánja a fiatalok – a CSOK támogatási rendszer igénybevételével történő – új lakáshoz jutását, hogy a saját tulajdonában lévő ingatlanait rendelkezésre bocsátja kedvező árú lakások megvalósítását lehetővé tevő kistársasházak illetve sorházak építésére, melynek érdekében ezen ingatlanok beépítési tervét is elkészítette.
 

A Szentesi úti lakópark korábban megépült kistársasházai folytatásaként, illetve a mögöttük elhelyezkedő területen hasonló tömegű, de a mai kor építészeti igényeinek megfelelő kivitelű épületekben hagyományos, leginkább 40 és 80 m2 közötti méretű társasházi lakások megépítésére van lehetőség az igények függvényében.
 

A Szentesi út túloldalán, a Toldi utcáig terjedő területen lévő üres önkormányzati ingatlanok – már saját használatú kertet is biztosító – sorházi lakások építésére nyújtanak lehetőséget szintén az igényektől függően, jellemzően 80-100 m2 közötti – vagy akár nagyobb – mérettel.
 

Az Önkormányzat tulajdonában vannak családi házak építésére alkalmas ingatlanok is, melyeken kedvező áron ugyancsak megvásárolhatóak. Ezen építési telkek megvásárlására vonatkozó konkrét pályázati kiírás megtekinthető Szarvas Város honlapján.

Amennyiben a fentiekben felvázolt beépítési lehetőség iránt érdeklődik, vagy további kérdése merül fel, úgy kérem keresse önkormányzatunknál Kovács Lajos építész szaktanácsadót (telefon:06/66/311-122 - 138 mellék), amennyiben a kedvezményes feltételekkel meghirdetett telkek megvásárlása tárgyában érdeklődik, úgy keresse Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt (telefon: 06/66/311-122 - 120-as mellék).  

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540-Szarvas, Szabadság út 36.

Dr. Melis János
jegyző

Szarvas város új honlapja
No title

Megtekinthető Szarvas város új honlapja, ami egyenlőre csak teszt üzemmódban működik.
A honlap az alábbi linken érhető el:

http://teszt.szarvas.hu/

Hirdetmény
No title

Tisztelt lakosság!

Szarvas Város Önkormányzata pályázat keretében megépítette a régi Orosházi út mellett elhelyezkedő Inkubátorházat, mely 2010 óta 100%-os kihasználtsággal üzemel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további kezdő vállalkozások támogatása érdekében egy újabb inkubátorház építésére pályázik. Az épület méretének és elhelyezésének kiválasztása érdekében egy előzetes közvélemény kutatást végzünk.

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítsék munkánkat.

 

1) Tervezi-e, hogy az elkövetkező 1-5 évben önálló vállalkozást indít?
 
2) Egy inkubátorház megépítése esetén, bérelne-e abban helyiséget? (minden kötelezettség nélkül)
 
3) Milyen típusú vállalkozást kíván indítani?
 
4) Mekkora terület igénye lenne?
 
Pályázati hirdetmény
2016. június 30.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény
2016. június 30.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Fő tér 3.  sz. alatti büfé helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

           - helye:                                   5540 Szarvas, Fő tér 3. (általános iskola)
           - rendeltetése:                       kereskedelmi egység (büfé)
           - közművesítése:                   összközműves
           - egyéb felszereltség:            -

2, A bérleményt hidegkonyhás büfé üzemeltetés céljára lehet hasznosítani, betartva az iskolai büfékre vonatkozó valamennyi előírást.

Tovább...
 
Hirdetmény
2016. június 30.
No title
BMKSZJH-DPT-014. frsz-ú gépjármű forg-ból kivonása ügyében hird. kézb.

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2016. június 30.
No title
Értesítés növényvédőszeres kezelésről

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2016. június 29.
No title
BMKSZJH Építésügyi Osztály-Sz., 815. hrsz-on kilátó torony ép. eng. meghosszabb.

LETÖLTÉS

BMKSZJH- Melis Péter részére hird. kézb.

LETÖLTÉS

 
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
2016. június 27.
No title
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 2014-2020

LETÖLTÉS

 
Értesítés szúnyoggyérítésről
2016. június 24.
No title
Értesítés szúnyoggyérítésről

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény
2016. június 24.
No title

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
szarvasi belterületi 3669. és 3682. hrsz-ú  ingatlanokból kialakításra kerülő 2327 m2 területű ingatlan
értékesítésére


Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: 06/66/311-122/120

Pályázat célja:

A szarvasi belterületi 3669. és 3682. hrsz-ú ingatlanokból kialakításra kerülő 2327 m2 területű ingatlan értékesítése.

A pályázók alanyi köre:

Magánszemélyek, vállalkozók, cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságok, illetve cégbejegyzéssel rendelkező gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek.

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény
2016. június 24.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
PIACI ALAPÚ BÉRLAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

Az ingatlanok alapadatai:

 

Cím:

Alapterület:

Szobák

száma:

Komfortfokozata

Fűtési

mód:

Bérleti díj:

Egyéb fizetendő költség:

1.

Jókai utca 107. B. I. 5.

55 m2

2 szoba

komfortos

gázfűtés

24.200,-Ft/hó

- közös költség:3.300,-Ft/hó
- lépcsőház takarítás: 5.00,-Ft/hó
- szemétszállítás: 1.372,5,-Ft/hó
- rezsi költség

A lakásbérleti szerződés időtartama:  A bérleti szerződés határozott időtartamra kötődik,  lejárta 2017. április hó 14. napja. Az önkormányzat a szerződést a bérlet ideje alatt indoklás nélkül felmondhatja, 60 napos felmondási idő figyelembe vételével.

Tovább...
 
Hirdetmény
2016. június 16.
No title
Hármas-Körös Natura 2000 terület fenntartási terv tervezetének véleményezése

LETÖLTÉS

 
Hirdetmények
2016. június 15.
No title
SZSZBMRFK-hird. kézb.

LETÖLTÉS

SZSZBMRFK-hird. kézb.

LETÖLTÉS

 
Meghívó - Trianoni megemlékezésre
2016. június 02.

„Van egy emlék, egy kép
három színről, ami tiéd,
széles völgyön, folyókon,
ez az ország a te hazád."

Szarvas Város Önkormányzata és a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány Kuratóriuma tisztelettel meghívja Szarvas polgárait 2016. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Történelmi Országközépen 18 órakor kezdődő Trianoni megemlékezésre.

Program:

· Himnusz, Székely Himnusz
· Köszöntőt mond Hodálik Pál, Szarvas város alpolgármestere
· Szavalat: Dósa Zsuzsa színművész
· Hazafias dalcsokor, előadja a Szarvasi Férfikar
· Emlékbeszédet tart: dr. Molitorisz Pál nyugalmazott főügyész, helytörténész
· A Történelmi Egyházak szolgálata
· Koszorúzás
· Szózat

Emlékezzünk együtt a Történelmi Országközépen!

* * *

Szarvas város általános és középiskolái zászlaik alatt vonulnak az ünnepség helyszínére a Történelmi Emlékúton 17.40-kor az Önkormányzati Üdülőtől. Családi, baráti körök, civil egyesületek csatlakozását várjuk a menethez!

 Elérhetőségek


 SZARVASI
 POLGÁRMESTERI HIVATAL
 5540 Szarvas, Szabadság út 36.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-175
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELET,
 TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

 5540 Szarvas, Petőfi u. 12. 
 Tel.: 20/539-4929, 20/484-6690
 E-mail:
  Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Reklám
Kötelező biztosítás kalkulátor

 
F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2016 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter