Menü

 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Hirdetmény
No title

Tisztelt lakosság!

Szarvas Város Önkormányzata pályázat keretében megépítette a régi Orosházi út mellett elhelyezkedő Inkubátorházat, mely 2010 óta 100%-os kihasználtsággal üzemel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további kezdő vállalkozások támogatása érdekében egy újabb inkubátorház építésére pályázik. Az épület méretének és elhelyezésének kiválasztása érdekében egy előzetes közvélemény kutatást végzünk.

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítsék munkánkat.

 

1) Tervezi-e, hogy az elkövetkező 1-5 évben önálló vállalkozást indít?
 
2) Egy inkubátorház megépítése esetén, bérelne-e abban helyiséget? (minden kötelezettség nélkül)
 
3) Milyen típusú vállalkozást kíván indítani?
 
4) Mekkora terület igénye lenne?
 
Tájékoztatás
2015. augusztus 27.
No title

Tisztelt Adózók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Önkormányzati Adóhatóság felé a II. féléves adófizetési kötelezettség teljesítésének időpontja 2015. szeptember 15.
A fizetendő összegekről a számlaegyenleg értesítők és – a magánszemélyek, valamint a nem kettős könyvvezetést vezető vállalkozások részére – a befizetési csekkek postázásra kerültek. A kettős könyvvezetést vezető vállalkozásoknak banki átutalással kell teljesíteniük fizetési kötelezettségüket.
Az értesítés a 2015. július 30. napjáig beérkezett és lekönyvelt befizetések figyelembevételével készült, így aki ezen időpont után teljesítette fizetési kötelezettségét az I. félévben postázott csekken, tekintse tárgytalannak értesítésünket.

Kérjük Önöket, hogy banki átutalás esetén a következőkre legyenek figyelemmel a félreértések elkerülése érdekében:

Minden adónemnek külön bankszámla száma van (melynek száma az értesítésen az adónem után zárójelben van feltüntetve), ezért egy adónem számlaszámára – adózónként külön-külön – csupán az adott adónemben előírt adót lehet befizetni.

A közlemény rovatban csupán az adózó azonosító számát (az értesítésen az „Azonosító” sorban a két zárójel között lévő vastagon szedett maximum 5 számjegy) tüntessék fel. Abban az esetben, ha saját számlájáról valaki a családtagja adóját kívánja rendezni, úgy a családtagja azonosító számán kívül a nevét is szíveskedjen feltüntetni.

KÉRJÜK, HOGY A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN BANKI UTALÁS ESETÉN FENTIEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL SZÍVESKEDJENEK FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK HATÁRIŐBEN ELEGET TENNI.

A 100 Ft alatti hátralékot nem kell megfizetni.

Az Adócsoportnál bankkártyával is teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket, valamint építményadó és gépjárműadó fizetési kötelezettség esetén csoportos beszedésre is lehetőség van, mellyel és más felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Béke u. 1.), vagy vezetékes telefonon a 66/311-122, a 400-174, (mellékek: 125, 126, 132), illetve mobiltelefonon a 20/567-4883 számokon és e-mailben az Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen.

Tisztelettel:

Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja

 
Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terve
2015. augusztus 24.
No title
Tisztelt Lakosság!

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérésére tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország 2. Vízgyűjtő-gazdálkodási terve (VGT2) készül „A Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata” című KEOP–7.9.0/12-2013-0007 projekt keretében.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos, illetve  a Tisza vízgyűjtőre vonatkozó vitaanyagai elérhetők és véleményezhetők a www.vizeink.hu honlapon.

A projekt teljesítésének egyik alapvető feltétele a terveknek a társadalommal való megismertetése, az érdekeltek és érdeklődők észrevételeinek, javaslatainak figyelembevétele, beépítése a tervbe.

Tájékoztató

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2015. augusztus 24.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesíti az érintetteket, hogy a Szarvas, HAKI középfeszültségű hálózat áthelyezésének előzetes vizsgálati eljárását lezáró 10352-040/2015. iktatási számú határozatát a BE/39/10352-042/2015. iktatószámú határozatával módosította, annak a rendelkező része V. fejezetének 2. pontját törölte.

Ügyintéző neve: Kopcsákné Lakatos Ildikó                elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                                   tel.: 06-66/362-944 

A módosító határozat ellen 2015. szeptember 23. napjáig lehet fellebbezéssel élni.

A határozat teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. augusztus 24. és szeptember 08. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. augusztus 14.
No title

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) értesíti az érintett ügyfeleket, hogy a Mezőtúr, VI. utca útépítési engedélyezési eljárása kapcsán JNT/002/00282-23/2015. iktatási számon döntést hozott.

Ügyintéző neve: Szabados Dávid                             elérhetősége: 56/514-410
                                                                               E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

A döntés az érintett ügyfelek részére megtekinthető az eljáró hatóság ügyintézőjénél (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) hivatali ügyfélfogadási időben előzetesen egyeztetett időpontban.

A döntés meghozataláról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. augusztus 14. és augusztus 31. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. augusztus 14.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti az érintetteket, hogy a BGJ-325. forgalmi rendszámú gépjármű ideiglenes forgalomból   kivonásáról BE-08B/03/2482-5/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

2015. augusztus 14. és 31. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Pályázati felhívás
2015. augusztus 06.
No title

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
szarvasi belterületi 5450., 5451., és az 5493,  hrsz-ú  építési telkek külön-külön történő  értékesítésére

Pályázatkiíró szerv neve, székhelye

Szarvas Város Önkormányzata,
5540-Szarvas, Szabadság u. 25-27.,
Tel.: 06/66/311-122/190

Pályázat célja:

Fiatalok otthonteremtésének elősegítése építési telkek értékesítésével.

A pályázók alanyi köre:

A pályázóknak házastársaknak, vagy regisztrált élettársaknak kell lenniük, a pályázók egyik tagja legalább 40 év alatti legyen, továbbá nem rendelkezhetnek lakóingatlan és építési telek tulajdonnal.

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény Plastolus
2015. augusztus 05.
Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására

LETÖLTÉS

 
Meghívó Szarvas város napjára
2015. július 20.
No title


 
Szarvas Város Fenntartható Energia Akcióterve
2015. július 07.
No title

Szarvas Város Fenntartható Energia Akcióterve

Az Akció Tervel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címre várjuk!

Szarvas Város Fenntartható Energia Akcióterve

LETÖLTÉS

 
Szarvas Város Önkormányzata összevont jelentése
2015. május 28.
No title

 
Lakossági felhívás
2015. május 08.
No title

Figyelem!
Lakossági felhívás!
Vigyázat csalók!

Szarvas Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása zajlik városunkban, melynek kapcsán csalók vízmintavételre hivatkozva próbálnak bejutni egyes lakásokba.

A pályázat megvalósítása kapcsán a kivitelezők szórólapon tájékoztatják a lakosságot a munkakezdés időpontjáról és arról, hogy mikor szeretnék a bekötővezetéket cserélni, illetve mikor lesz vízhiányos időszak a munkálatok miatt.

Jelenleg az alábbi utcákban folyik a kivitelezés:

 • Ady Endre utca,
 • Bacsó Béla utca,
 • Katona József utca,
 • Bem József utca
 • Pacsirta utca,
 • Hunyadi utca,
 • József Attila utca
 • Klapka utca
 • Jókai utca,
 • Wesselényi utca,
 • Liszt F. utca
 • Zrínyi utca
 • Honvéd utca
 • Szent László utca.

A kivitelező senkit nem keres telefonon és a lakásba sem kell bemennie.
A vízmintavétel a fővezetéken történik, amely nem érinti az ingatlantulajdonosokat.
A kivitelezés kapcsán maximum a vízóráig szükséges bejutniuk az ingatlan területére a munkásoknak, erről pedig előzetesen írásban értesítést kapnak a lakosok
a kivitelezést végző vállalkozótól.

Kérjük ne engedjenek be ingatlanjaikba, főleg házaikba olyan embereket, akik vízmintát akarnak venni a lakásban!

Csak az előzetesen megkapott értesítő szerint járjanak el.

Ha ilyesmit tapasztalnak, kérjük, hogy hívják a rendőrséget a 112-es telefonszámon és tegyenek bejelentést.

Szarvas, 2015. május 8.

Szarvas Város Önkormányzata

Alföldvíz Zrt. tájékoztatója

LETÖLTÉS

 
Tájékoztatás
2015. március 05.

Tájékoztatás. Szabadtéri tűzgyújtás és megelőzés szabályairól

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám
Kötelező biztosítás kalkulátor

 


F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2015 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter