Menü

 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Tisztelt lakosság!

Szarvas Város Önkormányzata pályázat keretében megépítette a régi Orosházi út mellett elhelyezkedő Inkubátorházat, mely 2010 óta 100%-os kihasználtsággal üzemel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további kezdő vállalkozások támogatása érdekében egy újabb inkubátorház építésére pályázik. Az épület méretének és elhelyezésének kiválasztása érdekében egy előzetes közvélemény kutatást végzünk.

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítsék munkánkat.

 

1) Tervezi-e, hogy az elkövetkező 1-5 évben önálló vállalkozást indít?
 
2) Egy inkubátorház megépítése esetén, bérelne-e abban helyiséget? (minden kötelezettség nélkül)
 
3) Milyen típusú vállalkozást kíván indítani?
 
4) Mekkora terület igénye lenne?
 
Szarvas Város Önkormányzata összevont jelentése
2015. május 28.
No title

 
Pályázati döntés (bérlakások)
2015. május 26.
Pályázati döntés (bérlakások)

LETÖLTÉS

 
Szarvas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájánának véleményezése
2015. május 26.
No title

Szarvas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és annak Megalapozó Vizsgálatának véleményezése

A „Fenntartható településfejlesztés a kis-, és középvárosokban (és a fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt keretében, a Belügyminisztérium EU-s támogatás igénybevételével biztosítja az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (a továbbiakban: ITS) elkészítését.

Ennek köszönhetően az ország majdnem minden járásszékhelyén egy időben, egymással párhuzamosan történik az ITS-ek kidolgozása. A fent nevezett projekt keretében, Szarvas városa a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szakmai-tartalmi követelményei alapján elkészítette a 2015-2020-as időszakra szóló középtávú stratégiai dokumentumát.

A Korm. rendelet hatályos előírásai alapján lakossági véleményezésre Szarvas Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és annak Megalapozó Vizsgálata című dokumentumok partnerségi egyeztetésre készített tervezetét el kell helyezni a település honlapján.

Az elkészült dokumentumok a www.szarvas.hu honlapon elektronikus felületen, a FEJLESZTÉSI PROGRAMOK menüpont alatt hozzáférhetőek, letölthetőek.

A lakossági véleményezés határideje: 2015. június 26.

Eddig a határidőig várjuk a Tisztelt Lakosság véleményét a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges vagy a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail címekre. A beérkezett vélemények feldolgozása után az illeszkedő javaslatok bedolgozásra kerülnek a dokumentumok végső változatába.

Köszönjük az Önök véleményét!
Szarvas Város Önkormányzata

 
Hirdetmény
2015. május 22.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti a PÓSA Magánnyomozói Iroda és Vagyonvédelmi Kft.-t (5540 Szarvas, Szabadság út 54-56.), hogy a CZG-224. forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból kivonásáról BE-08B/03/1560-5/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. május 22. és június 08. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. május 20.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107.) értesíti az érintett ügyfeleket, hogy a Szarvas Lux Kft. építtető kérelmére a Szarvas, Szabadság út 35. szám előtti személygépkocsi várakozóhely építési engedélyezése kapcsán 2015. május 11. napján BE/UO/174/2015. iktatási számon közigazgatási hatósági eljárást indított.

Ügyintéző neve: Szikora Mihály                               elérhetősége: 66/549-317

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. május 20. és június 01. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. május 20.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatal Járási Földhivatali Osztálya értesíti Holló László 5561 Békésszentandrás, Arborétumi üdülősor 137. – Tartózkodási hely: 5540 Szarvas, Tanya IV. ker. 147. – szám alatti lakost, hogy ügyfél kérelme alapján indult eljárás felfüggesztése ügyében 31352/2014. számon döntést hozott, amely kézbesítése részére meghiúsult. A döntést átveheti az ügyfél vagy meghatalmazottja ügyfélfogadási időben (minden munkanapon 8-12 óra, hétfőn és szerdán 13-15 óra között) a kifüggesztés időtartama alatt.

A döntés meghozataláról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. május 20. és június 01. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Szarvas Város Helyi Fenntarthatósági Programja
2015. május 19.
No title

Szarvas Város Önkormányzata elkészíttette a Helyi Fenntartható Fejlődésének Programját 2015-2018 évekre vonatkozóan, melyet a Békés Megyei Ivóvízminőség Javító Program keretében a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. készített el.

Szarvas Város Helyi Fenntartható Fejlődésének Programja a szövegre kattintva érhető el.
vagy papír alapon megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (Szarvas, Béke utca 1. 1. emelet 121. számú irodájában Kiss Ágnes projekt ügyintézőnél.

A programmal kapcsolatos véleményüket, javaslataikat a 2015. június 18-ig tehetik meg a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges email címen.

Véleményüket, javaslataikat és a megbeszélésen való megjelenésüket előre is köszönjük!

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

 
Hirdetmény
2015. május 18.
No title

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) értesíti az érintett ügyfeleket, hogy a Mezőtúr, VI. utca útépítési engedélyezési eljárása kapcsán 2015. április 30. napján JNT/002/00282-0/2015. iktatási számon közigazgatási hatósági eljárást indított.

Ügyintéző neve: Szabados Dávid                             elérhetősége: 56/514-410
                                                                                  E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek részére megtekinthető az eljáró hatóság ügyintézőjénél (5000 Szolnok, Indóház u. 8.) hivatali ügyfélfogadási időben előzetesen egyeztetett időpontban, valamint a közmeghallgatáson és a helyszíni szemlén.

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. május 18. és június 02. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. május 18.
No title

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatala értesíti a mezőtúri 0831/39-47. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait, a tulajdoni lap III. részén szereplő jogosultakat és a földhasználati-nyilvántartásba bejegyzett földhasználókat, hogy a termőföldek időleges és végleges más célú hasznosításával kapcsolatos eljárásban 10.062/2015. számon döntést hozott, amely megtekinthető ügyfélfogadási időben.

A döntés ellen 2015. június 17. napjáig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak címzett és a Földhivatalnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni

A döntés meghozataláról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. május 18. és június 02. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Közterület-felügyelői munkakör
2015. május 11.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői munkakör betöltésére-

A pályázati felhívást kiíró közigazgatási szerv adatai:
Szarvasi Polgármesteri Hivatal
5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.

A feladat/munkakör megnevezése:
Közterület-felügyelő (próbaidő alkalmazásával) határozatlan köztisztviselői kinevezés, teljes munkaidős foglalkoztatás)

Munkavégzés helye:
Szarvasi Polgármesteri Hivatal Osztályszervezeten kívüli szervezeti egység 5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.

Tovább...
 
Lakossági felhívás
2015. május 08.
No title

Figyelem!
Lakossági felhívás!
Vigyázat csalók!

Szarvas Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program megvalósítása zajlik városunkban, melynek kapcsán csalók vízmintavételre hivatkozva próbálnak bejutni egyes lakásokba.

A pályázat megvalósítása kapcsán a kivitelezők szórólapon tájékoztatják a lakosságot a munkakezdés időpontjáról és arról, hogy mikor szeretnék a bekötővezetéket cserélni, illetve mikor lesz vízhiányos időszak a munkálatok miatt.

Jelenleg az alábbi utcákban folyik a kivitelezés:

 • Ady Endre utca,
 • Bacsó Béla utca,
 • Katona József utca,
 • Bem József utca
 • Pacsirta utca,
 • Hunyadi utca,
 • József Attila utca
 • Klapka utca
 • Jókai utca,
 • Wesselényi utca,
 • Liszt F. utca
 • Zrínyi utca
 • Honvéd utca
 • Szent László utca.

A kivitelező senkit nem keres telefonon és a lakásba sem kell bemennie.
A vízmintavétel a fővezetéken történik, amely nem érinti az ingatlantulajdonosokat.
A kivitelezés kapcsán maximum a vízóráig szükséges bejutniuk az ingatlan területére a munkásoknak, erről pedig előzetesen írásban értesítést kapnak a lakosok az Alföldvíz Zrt.-től.

Kérjük ne engedjenek be ingatlanjaikba, főleg házaikba olyan embereket, akik vízmintát akarnak venni a lakásban!

Csak az előzetesen megkapott értesítő szerint járjanak el.

Ha ilyesmit tapasztalnak, kérjük, hogy hívják a rendőrséget a 112-es telefonszámon és tegyenek bejelentést.

Szarvas, 2015. május 8.

Szarvas Város Önkormányzata

Alföldvíz Zrt. tájékoztatója

LETÖLTÉS

 
Pályázati hirdetmény
2015. április 24.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő VII. számú, összesen 204,47 m2 alapterületű helyiség bérletére
 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye:                          Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete:              204,47 m2 , melyből 168,14 m2hőszigetelt raktárhelyiség,
                                        36.33 m2
iroda
- egyéb:                         vizesblokk nincs, (közös mosdóhelyiség)

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek. 

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám


Kötelező biztosítás kalkulátor

 


F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2015 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter