Menü

 

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Tisztelt lakosság!

Szarvas Város Önkormányzata pályázat keretében megépítette a régi Orosházi út mellett elhelyezkedő Inkubátorházat, mely 2010 óta 100%-os kihasználtsággal üzemel. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy további kezdő vállalkozások támogatása érdekében egy újabb inkubátorház építésére pályázik. Az épület méretének és elhelyezésének kiválasztása érdekében egy előzetes közvélemény kutatást végzünk.

Kérjük, hogy az alábbi kérdések megválaszolásával segítsék munkánkat.

 

1) Tervezi-e, hogy az elkövetkező 1-5 évben önálló vállalkozást indít?
 
2) Egy inkubátorház megépítése esetén, bérelne-e abban helyiséget? (minden kötelezettség nélkül)
 
3) Milyen típusú vállalkozást kíván indítani?
 
4) Mekkora terület igénye lenne?
 
Pályázati hirdetmény
2015. május 05.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai

- helye:                      Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete:           földszint: 300,7 m2
                                  galéria: 96,91 m2
- közművesítése:      összközműves

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 
Ivóvízhálózat mosatás
2015. május 05.

 
Hirdetmény
2015. május 04.

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesíti az érintetteket, hogy a Rózsási Állattenyésztési Kft. részére a Szarvas, K. 0258/2. hrsz. alatti tehenészeti telepre vonatkozóan a 10105-012/2015. számú határozattal környezetvédelmi működési engedélyt adott ki.

Ügyintéző neve: Szelezsán Erika                elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                     tel.: 06-66/362-944

A határozat teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. május 04. és 19. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Tájékoztatás
2015. április 28.
No title

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Polgármesteri Hivatalban a Béke u. 1. szám alatt az adóhatóság 8. számú irodájában üzembe helyezésre került a bankkártyás terminál, így fizetési kötelezettségüknek bankkártyával is eleget tudnak tenni.

Tájékoztatjuk továbbá talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfeleinket, hogy Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23. napi ülésén módosította a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a rászoruló lakossági kibocsátók részére adható kedvezményekről szóló 21/2004. (IV. 25.) önkormányzati rendeletét, mely alapján Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036) pályázat kapcsán a belterületi szennyvízelvezető hálózat fejlesztésével létrejött újabb 1., 4., 5., 9., 9/1., 10. jelű öblözetekben a rákötések elősegítése érdekében a talajterhelési díj megfizetése alól az érintett ingatlanok tulajdonosai 2014. év vonatkozásában mentességben részesülnek abban az esetben, ha 2014-ben vagy 2015-ben a kiépített szennyvízhálózatra csatlakoznak.

A 2015. évben csatlakoztatott ingatlanok esetében 2015. év vonatkozásában a talajterhelési díjat a rácsatlakozás időpontjáig meg kell fizetni.

Azon ingatlanok tulajdonosaira, akik nem csatlakoznak a szennyvízhálózatra – nem vonatkozik a mentesség.

Tisztelettel:

Polgármesteri Hivatal
Adócsoportja

 
Pályázati hirdetmény
2015. április 24.
No title

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő VII. számú, összesen 204,47 m2 alapterületű helyiség bérletére
 

A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

- helye:                          Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
- alapterülete:              204,47 m2 , melyből 168,14 m2hőszigetelt raktárhelyiség,
                                        36.33 m2
iroda
- egyéb:                         vizesblokk nincs, (közös mosdóhelyiség)

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek. 

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. április 23.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti az érintetteket, hogy az XCT-177. forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból átmeneti időszakra történő kivonásáról BE-08B/03/1241-4/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. április 23. és május 08. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. április 23.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya értesíti az ismeretlen helyen tartózkodó Varga István Tibort (utolsó ismert lakóhelye: 5540 Szarvas, Jókai M. u. 86. 10.), hogy ügyében BEL-100/342/2015. számon végzést hozott, amely kézbesítése részére meghiúsult. Nevezett vagy meghatalmazottja a döntést átveheti  Békéscsaba, Luther u. 3. szám alatt.

A hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. április 23. és május 08. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2015. április 22.
No title

A Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Okmányirodája értesíti az érintetteket, hogy a CPY-812. forgalmi rendszámú gépjármű forgalomból ideiglenesen történő kivonásáról BE-08B/03/745-10/2015. számon döntést hozott.

A döntés hirdetményi úton történő közlését elrendelő végzés teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 2015. április 20. és május 07. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Pályázati hirdetmény
2015. április 13.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

/3db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére/

I. Az ingatlan alapadatai:
 

 

Cím:

Alapterület:

Szobák

száma:

Komfortfokozata:

Fűtési

mód:

Bérleti díj:

1.

Rózsa u. 11-15. D.  fsz. 1.

45 m2

1,5 szoba

összkomfortos

Közp. gáz

14.400,-Ft/hó

2.

Vágóhíd u. 18. B.

fsz. 2.

45 m2

1,5 szoba

összkomfortos

Közp.

gáz

14.400,-Ft/hó

3.

 

Munkácsy u. 2/2.

37 m2

1 szoba

komfortnélküli

vegyes

4.625,-Ft/hó

A lakásbérleti szerződés időtartama: 1 év

Tovább...
 
Hirdetmény
2015. április 07.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a Habar Halásztelki Baromfinevelő Kft. kérelmére a Szarvas, K. 0227/4. hrsz. alatti III. számú pulyka előnevelő telep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárása kapcsán 2015. február 10. napján 10975/2015. iktatási számon eljárást indított.

Ügyintéző neve: Szelezsán Erika                elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                      tel.: 06-66/362-944  

Az eljárás megindításáról szóló közlemény és felhívás teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2015. április 07. és április 28. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Az Ifjúsági és Sportbizottság pályázati felhívásai 2015.
2015. március 11.

2015.PÁLYÁZATI ADATLAP Ifjúsági Alap

LETÖLTÉS

NYILATKOZAT összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

LETÖLTÉS

2015. PÁLYÁZATI ADATLAP Sportrendezvény Alap

LETÖLTÉS

2015. PÁLYÁZATI ADATLAP Verseny és Élsport Alap

LETÖLTÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS IFJÚSÁGI ALAP

LETÖLTÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTRENDEZVÉNY ALAP

LETÖLTÉS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VERSENY- ÉS ÉLSPORT ALAP

LETÖLTÉS

Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottság által létrehozott Alapok felosztásának rendjéről szóló PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

LETÖLTÉS

 
Tájékoztatás
2015. március 05.

Tájékoztatás. Szabadtéri tűzgyújtás és megelőzés szabályairól

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám


Kötelező biztosítás kalkulátor

 F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2015 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter