Menü

Powered by Core Design

Település:

Utca:

Házszám:
       


 POLGÁRMESTER
 Minden pénteken 8:00 - 12:00

 JEGYZŐ
 Minden kedden 8:00 - 12:00

 KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ
 Minden hét első munkanapján
 8:00 - 10:00

 
HIVATAL
 Hétfő: 8:00 - 12:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 Péntek: 8:00 - 12:00

 OKMÁNYIRODA
 Hétfő: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

 Kedd: 8:00 - 12:00
 Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
 Csütörtök: 8:00 - 12:00
 Péntek: 8:00 - 12:00

 ÁNTSZ
 Hétfőtől csütörtökig:
 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
 Pénteken az ügyfélfogadás szünetel

Programok

Szarvasi VíziszínházHelyi linkek


 Pályázati hirdetmény
2014. december 19.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 32. sz. alatti üzlet bérletére


A nyilvános pályázaton részt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

  • helye:                                 Szarvas, Szabadság u. 32.
  • alapterülete:                      57 m2
  • rendeltetése:                     kereskedelmi egység
  • közművesítése:                 összközműves
  • egyéb felszereltség:         -

2, A bérleményt kereskedelmi, iroda, szolgáltatás célra lehet hasznosítani.

3, A bérleti szerződés időtartama 5 év, a bérleti szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérbeadó a bérleti szerződést indoklás nélkül 3 hónap határidővel írásban felmondhatja.

Tovább...
 
Értesítés
2014. december 18.
 
Hirdetmény
2014. december 16.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a Rózsási Állattenyésztési Kft. kérelmére a Szarvas, 0258/2. hrsz. alatti tehenészeti telep 11817-004/2006. ikt. számú környezetvédelmi működési engedélyének módosítása kapcsán 94574/2014. ikt. számon 2014. október 29.  napján eljárást indított.

Ügyintéző neve: Szelezsán Erika                elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                       tel.: 06-66/362-944/50207. mellék

Az eljárás megindításáról szóló közlemény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.) hirdetőtábláján

2014. december 16. és 31. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2014. december 16.
No title

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata értesíti az Esmerald Trans Kft. 5540 Szarvas, 0627/3. szám alatti jogi személyt, hogy vele szemben a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt 21100/00123374/2014. ált. számon közigazgatási hatósági eljárást indított, amely során 2014.10.16. napján döntést hozott. A hatóság döntésének kézbesítése részére meghiúsult, ezért azt átveheti személyesen vagy meghatalmazottja az eljáró hatóságnál 4800 Vásárosnamény, Jókai út 15. szám alatt.

A döntés meghozataláról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthetőek a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

 2014. december 16. és 31. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Bursa Hungarica pályázati összesítők
2014. december 11.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015. ÉVI FORDULÓJA „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ

LETÖLTÉS

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2015. ÉVI FORDULÓJA „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ÖSSZESÍTŐ

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2014. december 10.
No title

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége értesíti az érintetteket, hogy a MOL Nyrt. kérelmére a Szarvas -8, -24, -54, - 55, - 57, - 58 jelű gázkutak termelésbe állításának, illetve 3802 m hosszú gázvezeték létesítésének engedélyezése kapcsán 2014. október 31. napján 94606/2014. iktatási számon előzetes vizsgálati eljárást indított.

Ügyintéző neve: Kopcsákné Lakatos Ildikó                        elérhetősége: Gyula, Megyeház u. 5-7.
                                                                                               tel.: 06-66/362-944

Az eljárás megindításáról szóló közlemény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2014. december 10. és 31. között.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Hirdetmény
2014. december 08.
No title

Szarvas Város Jegyzője felhívja Molnár Zoltán László (utolsó ismert lakcíme: 5540 Szarvas, Kristóffy Gy. u. 10.) figyelmét arra, hogy lakcímfiktíválási ügyében I. 10320/2014. számon indult eljárás során döntést hozott, amely kézbesítése részére meghiúsult. A lakcíme érvénytelenítéséről szóló határozatot átveheti személyesen vagy meghatalmazottja a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) földszinti irodájában ügyfélfogadási időben.

Ügyintéző: Kovácsné Aszódi Éva

elérhetősége: 5540 Szarvas,  Béke u. 1.
                   Tel: 66/311-122/108-as mellék

A határozat ellen 2015. január 07. napjáig fellebbezéssel élhet.                                                                 

A határozat meghozataláról szóló hirdetmény teljes terjedelmében megtekinthető a Szarvasi Polgármesteri Hivatal (5540 Szarvas, Béke u. 1.) hirdetőtábláján

2014. december 08. és 23. között.

 

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Hatósági és Szociális Osztály

 
Tisztelt Szarvasi Polgárok!
2014. december 04.
No title

A mai napon több bejelentés is érkezett hivatalunkhoz, amelyek szerint a város több pontján is energetikai tanúsítvány kiállítására tettek ajánlatot ismeretlen vállalkozók. A bejelentések szerint a tanúsítvány beszerzését mint uniós jogszabály által mindenkire érvényes kötelezettséget mutatták be. A kért munkadíj jellemzően 60-100 ezer forint közötti összeg.

Annak érdekében, hogy Önök tisztában legyenek a jogaikkal és kötelességeikkel, ezúton hívom fel figyelmüket a következőkre.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek a magánszemélyekre vonatkozó legfontosabb előírásai a következők.

1./       Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány kiállítása?

50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű új épület építése, illetve 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű meglévő épület értékesítése vagy bérbeadása esetén (utóbbi esetben is csak akkor, ha a teljes ingatlant bérbe adják).

A fentiekből következően nem fedi a valóságot azon állítás, hogy minden létező magyarországi ingatlanra kötelező kiállítani a tanúsítványt!

2./       Kik készíthetik el?

Tanúsítást a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékébe felvett tanúsítók végezhetnek. Az energetikai tanúsítást végzők listája elérhető:

 A Magyar Mérnöki Kamara  honlapján, az alábbi címen: http://mmk.hu/kereses/tagok

A Magyar Építész Kamara honlapján az alábbiak szerint: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

3./       Mennyibe kerül?

A fenti kormányrendelet 10.§-a meghatározza, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500,-forint. Erről díjjegyzéket kell kiállítani, amely tartalmazza a tevékenységre fordított időt és az óradíjat, a költségtérítést és az ezeket terhelő ÁFA összegét.

Kérem Önöket, hogy a tanúsítvány kiállítására tett ajánlatokat ezen ismeretek birtokában szíveskedjenek értelmezni és értékelni.

Szarvas, 2014. december 4.

                                                                                              Dr. Melis János
                                                                                                    jegyző

 
Pályázati hirdetmény Plastolus
2014. december 01.
Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására

LETÖLTÉS

 
Hirdetmény
2014. december 01.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata nyilvános pályázatot
hirdet a tulajdonában lévő Szarvas, Orosházi u. 8. sz. alatti INKUBÁTORHÁZBAN lévő összesen 397,61 m2 alapterületű helyiség bérletére

 

A nyilvános pályázatonrészt vehet bármely természetes, vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki a pályázati kiírásban közölt feltételeknek eleget tesz.

1, A bérbe adandó helyiség alapadatai:

            - helye:                                   Szarvas, Orosházi u. 8.  (INKUBÁTORHÁZ)
            - alapterülete:                        földszint: 300,7 m2
                                                            galéria: 96,91 m2
           - közművesítése:                     összközműves

2, A bérleményt kereskedelmi, irodai, szolgáltatás, raktározás, és ipari (termelő tevékenység) célra lehet hasznosítani. Előnyben részesülnek induló vállalkozások, melyek új munkahelyeket teremtenek.

3, A bérleti szerződés időtartama: 5 év.

Tovább...
 
Pályázati hirdetmény
2014. november 28.
No title

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

/5 db megüresedő szociális bérlakás bérbevételére és cseréjére/

I. Az ingatlanok alapadatai:

 

Cím:

Alapterület:

Szobák

száma:

Komfortfokozata:

Fűtési

mód:

Bérleti díj:

1.

Dr. Melich J. u. 2/2. A. IV. 14.

55 m2

2 szoba

összkomfortos

gáz

15.950,-Ft/hó

2.

Szentesi út 13. fsz. 1.

44 m2

1,5 szoba

összkomfortos

gáz

12.760,-Ft/hó

3.

Jókai u. 107. A. III. 17.

55 m2

2 szoba

komfortos

 

gáz

12.100,-Ft/hó

4.

Szabadság u. 24.

24 m2

1 szoba

komfort nélküli

vegyes tüzelés

4.025,-Ft/hó

5.

Szentesi út 17. II. 5.

40 m2

1,5 szoba

összkomfortos

gáz

11.600,- Ft/hó

A lakásbérleti szerződés időtartama 1 év

Tovább...
 
Szarvasi helyijárati menetrend
2014. november 16.
Szarvasi helyijárati menetrend

LETÖLTÉS

 Elérhetőségek


 SZARVAS VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
 Tel.: 66/311-122
 K.tel.: 66/400-174, 175, 176
 Fax: 66/311-704
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 TITKÁRSÁG
 Tel: 66/311-490
 Fax: 66/210-063
 E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges

 OKMÁNYIRODA
 Tel.: 66/216-580
 Fax: 66/216-579
 E-mail: szarvas.okmanyiroda@ bekes.gov.hu

Reklám

Kötelező biztosítás kalkulátor

F O T Ó  É S  F I L M
P Á L Y Á Z A T
D I Á K O K N A K

  

Copyright © 2014 Szarvas Város Önkormányzata

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter